Als je net gehoord hebt dat je kanker hebt, is het is belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker. Als je de diagnose kanker hebt gekregen, is het goed om een afweging te maken of je in het juiste ziekenhuis zit. Ook als je al langer ziek bent, kan het goed zijn opnieuw deze afweging te maken.

Zorg volgens de laatste inzichten

De zorg voor mensen met kanker in Nederland is goed. Toch worden niet alle patiënten volgens de laatste inzichten behandeld. Juist bij een complexe, levensbedreigende ziekte als kanker is dit erg belangrijk.

De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan razendsnel. De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling worden steeds complexer. Als artsen zich specialiseren in één of enkele kankersoorten, kunnen zij beter alle ontwikkelingen bijhouden en de complexe mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling goed beheersen.

In Nederland wordt in veel ziekenhuizen kankerzorg geboden. Voor sommige kankersoorten kan dit betekenen dat een (groot) deel van de ziekenhuizen maar enkele patiënten per jaar zien met die kankersoort. Als een ziekenhuis veel patiënten ziet met een bepaalde vorm van kanker, dan kan dat team veel ervaring opdoen met deze vorm van kanker en deze groep patiënten en zich specialiseren.

Een gespecialiseerd team zal sneller belangrijke zaken herkennen bij patiënten, zoals complicaties of zeldzame varianten, sneller nieuwe ontwikkelingen toepassen en bijvoorbeeld ook gespecialiseerde nazorg kunnen bieden. Dit alles om te zorgen dat de artsen zich voldoende kunnen specialiseren en zo de patiënten de beste zorg kunnen bieden. Want simpel gezegd: hoe vaker een arts (en een ziekenhuis) behandeling uitvoert: hoe beter hij/zij er in wordt.

De kankerpatiëntenorganisaties vinden dat álle mensen met kanker recht hebben op de best mogelijke zorg. Wij noemen dit: expertzorg.

Expertzorg en netwerkzorg

Een gespecialiseerd ziekenhuis biedt zorg die mensen met kanker de beste kansen biedt om te genezen of zo lang mogelijk te leven met een zo goed mogelijke kwaliteit van leven; expertzorg dus. De kankerpatiëntenorganisaties benoemen in hun visie “Expertzorg voor alle mensen met kanker (2019)” een aantal kenmerken van een gespecialiseerd (expert)ziekenhuis.

De beste zorg betekent dat alle onderzoeken, behandelingen en overige zorg naar de laatste inzichten worden gegeven. Hiervoor is het belangrijk dat de artsen en andere zorgverleners echt gespecialiseerd zijn in jouw vorm van kanker en aan wetenschappelijk onderzoek doen.

Gespecialiseerde zorg betekent ook dat een ziekenhuis alle mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en nazorg aanbiedt. Wij vinden het ideaal als het ziekenhuis dit allemaal onder hetzelfde dak aanbiedt, met de juiste mensen en apparatuur. Maar het ziekenhuis kan ook een deel zelf aanbieden en voor het andere deel samenwerken met andere ziekenhuizen, in zogenaamde oncologische netwerken. Het is dan belangrijk dat deze samenwerking goed georganiseerd is en dat kankerpatiënten zo de garantie hebben expertzorg te krijgen.

Ervaringen van patiënten

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Eén op de vijf zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Dit blijkt uit ons onderzoek. Lees welke ervaring andere patiënten hebben bij het kiezen van een ziekenhuis en hoe anderen dat hebben gedaan.