Veel patiënten weten niet dat er ziekenhuizen zijn die specifieke expertise hebben in hun vorm van kanker. Daarnaast is het op het moment van diagnose ook lastig om rationele keuzes te maken. Veel patiënten maken daardoor geen bewuste keuze voor een ziekenhuis als ze de diagnose kanker krijgen, terwijl het kiezen van het juiste ziekenhuis belangrijk kan zijn voor het verloop en de behandeling van de ziekte.

Kankerpatiëntenorganisaties vinden het belangrijk, dat je als kankerpatiënt de zorg krijgt in een ziekenhuis dat gespecialiseerde zorg biedt voor jouw vorm van kanker en jouw persoonlijke omstandigheden. Ontdek hoe (ex-) patiënten keuzes maakten en overstapten naar een ander ziekenhuis.

Cat had borstkanker

Cat wilde halverwege haar behandeling zeker weten dat ze een goede keuze had gemaakt en vroeg om een second opinion. Cat: "Je schakelt over op survival mode, waardoor je eigenlijk een beetje vergeet dat er keuzes zijn." Cat vond het gek om een second opinion aan te vragen, het voelt een beetje wantrouwig. Ze ging naar een gespecialiseerd ziekenhuis en kwam er achter dat er verschillen zijn tussen ziekenhuizen. Dit ziekenhuis kon haar een extra behandeling geven. Ze stapte over naar dat ziekenhuis.

Marcel had uitgezaaide darmkanker

Marcel had darmkanker, die was uitgezaaid naar zijn lever. Zijn prognose was niet goed. Hij startte toch met chemotherapie en wilde kennismaken met de leverchirurg van het ziekenhuis waar de leveroperaties in zijn regio plaatsvinden. Deze chirurg gaf aan dat een operatie niet mogelijk was. Toch is hij voor Marcel gaan bellen voor een second opinion. Zo kwam Marcel bij een expertziekenhuis terecht, waar het team de leveroperatie toch aandurfde. Deze second opinion heeft zijn leven gered. Hij is nu al een aantal jaren vrij van kanker.

Simona heeft slokdarmkanker

De arts in het ziekenhuis in haar regio vertelde Simona, dat een operatie voor haar slokdarmkanker niet mogelijk was. De kanker zat te hoog. Ze vroeg in het ziekenhuis om een second opinion en kreeg een lijst met ziekenhuizen van haar arts. Na een zoektocht kwam ze in een ziekenhuis in Amsterdam terecht. Dit ziekenhuis biedt haar meer perspectief en meer mogelijkheden. Dit ziekenhuis heeft veel ervaring met haar kankersoort en dit soort operaties. Ze heeft nu eerst een traject afgesproken van strenge controle. Simona gaat daarom iedere 3 maanden vanuit het Noorden naar Amsterdam.

Mechteld had lymfklierkanker

Toen de buren van Mechteld hoorde dat zij kanker had, zijn ze informatie gaan zoeken op internet over haar kankersoort, de beste ziekenhuizen en welke onderzoeken er lopen. Dankzij de hulp van haar buren en na gesprek met de arts van het eerste ziekenhuis, maakte Mechteld een overstap naar een universitair ziekenhuis. Daar kon ze meedoen aan een onderzoek, wat haar kansen op herstel zou verhogen. De overstap was best lastig, omdat het zo binnen komt als je hoort dat je ernstig ziek bent, en je dan geneigd bent bij je eerste arts te blijven. Mechteld is inmiddels genezen en hersteld van de ziekte.

Eddy had chronische lymfatische leukemie

Eddy hoorde na een bloedonderzoek dat hij ziek was. Vanuit ervaring met zijn ouders wist hij dat er verschillen zijn tussen ziekenhuizen. Toen zijn bloedwaardes begonnen te stijgen, wilde hij naar het beste ziekenhuis en een arts 'die het echt weet'. Hij wilde met de behandeling tijd krijgen zodat hij aan een nieuw, nog te starten onderzoek mee kon doen. Eddy wilde in eerste instantie geen stamceltransplantatie, uiteindelijk heeft hij deze wel gekregen en dat had hij nooit gedaan als hij geen vertrouwen had. Het heeft echt uitgemaakt.

Waarom is het juiste ziekenhuis bij kanker belangrijk?

Als je kanker hebt, is het belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker. Maar waarom is het belangrijk en hoe maak je een goede keuze?
Lees verder

Hoe vind je het juiste ziekenhuis voor jouw kanker?

Na het krijgen van de diagnose kanker en voor de start van de behandeling is het een goed moment om stil te staan bij de keuze van het ziekenhuis. Maar hoe weet je welk ziekenhuis gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker, hoe maak je een goede afweging?
Lees verder

Ziekenhuiskeuzehulp

Of je nu net gehoord hebt dat je kanker hebt of al langer ziek bent, voor iedere patiënt is het belangrijk om naar een ziekenhuis te gaan, dat zo veel mogelijk ervaring en kennis heeft met jouw vorm van kanker. Aan de hand van vijf kenmerken van specialisatie hebben wij ziekenhuizen beschreven, die deze informatie met patiënten willen delen. Deze keuzehulp wordt de komende tijd steeds verder uitgebreid met ziekenhuizen en kankersoorten.
Naar de ziekenhuiskeuzehulp