G2 K NFK Themas Ziekenhuiskeuze Desktop header

Ziekenhuiskeuzehulp

Als blijkt dat je kanker hebt, wil jij als patiënt of je arts in het ziekenhuis de behandeling vaak snel starten. Na het krijgen van de diagnose kanker en voor de start van de behandeling is een goed moment om stil te staan bij de keuze van het juiste ziekenhuis. Wij helpen je met het maken van de juiste keuze.

Hulp bij ziekenhuiskeuze
Ziekenhuiskeuzehulp

De ziekenhuiskeuzehulp is tijdelijk offline

Samen met de ziekenhuizen hebben we besloten de keuzehulp tijdelijk offline te zetten. We zijn bezig de gegevens in de keuzehulp bij te werken met nieuwe informatie per ziekenhuis. Ook vullen we de keuzehulp aan met meer kankersoorten. Eind 2023 is de keuzehulp weer beschikbaar met nieuwe informatie. Heb je een specifieke vraag over welk ziekenhuis het beste bij jou past, neem dan contact op met de kankerpatiëntenorganisatie van jouw kankersoort. Kijk op https://nfk.nl/aangesloten-organisaties.

De postcode wordt alleen gebruikt om de afstand naar ziekenhuizen aan te geven.

Kenmerken voor specialisatie

We meten de mate van specialisme aan de hand van vijf kenmerken. Hiermee kunnen wij een goed beeld geven van het kennisniveau en de behandelkwaliteit van een ziekenhuis op een bepaalde aandoening.

Als het hele behandelteam gespecialiseerd is in een bepaalde vorm van kanker, dan is de kans het grootst dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Hiervoor kijken we hoeveel van hun werktijd zij besteden aan zorg voor een specifieke vorm van kanker. Verder kijken we of het behandelteam door andere ziekenhuizen wordt beschouwd als een expertteam: dan is het ziekenhuis een referentiecentrum (het geeft advies aan andere ziekenhuizen over diagnostiek en/of behandeling) en/of het ziekenhuis ontvangt patiënten voor een gespecialiseerde behandeling of een second opinion (tweede mening).

Ziekenhuizen die veel aan wetenschappelijk onderzoek doen, zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, zijn gewend om patiënten volgens protocol te behandelen en te monitoren en bieden patiënten kansen om mee te doen aan experimentele behandelingen. Wij denken daarom dat als een ziekenhuis actief aan wetenschap doet, dit bijdraagt aan een cultuur voor expertzorg en dat alle patiënten daarvan profiteren. Ziekenhuizen hebben daar zelf informatie voor aangeleverd: aan hoeveel studies doen ze mee, publiceren ze zelf ook over wetenschappelijk onderzoek en hebben ze geïnvesteerd in een researchverpleegkundige?

Wij vinden het daarnaast belangrijk dat een ziekenhuis ten minste volgens de landelijke richtlijn de diagnostiek en behandelingen uitvoert.

De manier waarop een ziekenhuis de diagnose stelt en behandeling uitvoert kan verschillen tussen ziekenhuizen en is daarom prettig om te weten als je wilt kiezen voor een ziekenhuis. In dit onderdeel beschrijven we dat. Ook de resultaten van de zorg kunnen verschillen, zoals het aantal complicaties of de overleving.

De organisatie van zorg: biedt een ziekenhuis alle benodigde zorg zelf aan, bij voorkeur onder één dak? Als dat zo is, dan werken de zorgverleners van verschillende afdelingen makkelijker als één team en kunnen zij makkelijker en sneller onderling overleggen over patiënten. De patiënt kan dan alle zorg in één ziekenhuis krijgen en alle gegevens staan dan bij elkaar in één patiëntendossier.

We hebben de patiënten die onder behandeling zijn in het ziekenhuis gevraagd naar hun ervaringen met de zorg via een online-vragenlijst. Zij geven hun mening over het ziekenhuis op het gebied van deskundigheid en samenwerking, omgang met patiënten, samen beslissen, vast aanspreekpunt en logistiek, revalidatie en psychosociale zorg. Ook geven ze aan of zij het ziekenhuis (zeer) zeker aan anderen aanbevelen. De resultaten van de vragenlijst worden in dit onderdeel getoond als deze beschikbaar zijn voor het betreffende ziekenhuis.

Wat is de ziekenhuis keuzehulp?

Als patiëntenorganisatie weten wij dat het belangrijk is, dat je als kankerpatiënt de zorg krijgt in een ziekenhuis dat gespecialiseerde zorg biedt voor jouw vorm van kanker en jouw persoonlijke omstandigheden.

Waarom is je ziekenhuiskeuze zo belangrijk?

Als je net gehoord hebt dat je kanker hebt, is het is belangrijk dat je naar een ziekenhuis gaat dat gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker. Waarom? Dat lees je hier.

Lees meer

Hoe vind je het juiste ziekenhuis voor jouw kanker?

Hoe weet je welk ziekenhuis gespecialiseerd is in jouw vorm van kanker, hoe maak je een goede afweging? Lees hier meer.

Lees meer