Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 22 feb. 2023
  • 5 min

NFK brengt patiëntperspectief in bij richtlijntrajecten

In 2022 hebben aangesloten kankerpatiëntenorganisaties (KPO’s) bij NFK meegewerkt aan verschillende KPO-overstijgende richtlijntrajecten. In zo’n traject werken meerdere KPO's samen aan een richtlijn die niet kankerspecifiek is, zoals over arbeidsparticipatie of leefstijl. Het inbrengen van het patiëntenperspectief bij richtlijnen zorgt ervoor dat er meer informatie beschikbaar komt over onderwerpen die voor patiënten belangrijk zijn. Uiteindelijk leidt dit tot zorg die beter aansluit bij de behoeften en wensen van de patiënt.

Rol van kankerpatiëntenorganisaties

We brengen vanuit het patiëntenperspectief inzichten uit de praktijk in tijdens een richtlijntraject. Dit doen we op verschillende manieren:

 • Door het inbrengen van knelpunten bij de inventarisatie daarvan;
 • Door het inbrengen van aandachtspunten (hiervoor is een basisdocument beschikbaar, bijlage 12);
 • Door lid te zijn van de werkgroep (bij de richtlijnen die volgende oude werkwijze worden herzien);
 • Door lid te zijn van de clusterstuurgroep of clusterexpertisegroep (bij de richtlijnen die modulair worden herzien in clusters);
 • Door mee te lezen tijdens de commentaarfase.

Een richtlijntraject duurt tussen de een en vijf jaar. In 2022 is aan de volgende KPO-overstijgende richtlijnen gewerkt:

Richtlijnen die met betrokkenheid vanuit de patiëntenorganisaties binnen NFK zijn afgerond:

Lopende richtlijntrajecten waarin het patiëntenperspectief is ingebracht in 2022:

 • Richtlijn Lymfoedeem
 • Project nieuwe richtlijnen voor zeldzame ziekten (lid klankbordgroep)
 • Richtlijn Advanced Care Planning
 • Generieke module arbeidsparticipatie
 • Richtlijn Botmetastasen
 • Richtlijn FAST (fysiotherapeuten)
 • Richtlijn fysieke fitheid oncologiepatiënten
 • Richtlijn moleculaire tumordiagnostiek
 • Richtlijn Ulcera in de palliatieve fase