In het jaarplan blikt NFK vooruit op het jaar 2023. Hierin beschrijven we onder andere hoe de gemeenschappelijke belangenbehartiging dit jaar eruit gaat zien, hoe de afdelingen Communicatie, Doneer Je Ervaring en Patiëntparticipatie de programma's ondersteunen en hoe de backoffice onze kankerpatiëntenorganisaties gaat ondersteunen.

De oncologische zorg staat voor grote uitdagingen. Het trendrapport van IKNL voorspelt een grote stijging van het aantal kankerdiagnoses. Over tien jaar gaat dit om ruim 150.000 mensen per jaar. Het aantal mensen dat leeft met kanker zal naar verwachting toenemen naar 1,4 miljoen. Als we hieraan het tekort aan zorgprofessionals en de noodzaak van beheersing van de zorguitgaven toevoegen, dan is duidelijk dat er een omslag naar toekomstbestendige oncologische zorg nodig is. NFK speelt hierin een belangrijke rol.

Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK: ''NFK is een bijzonder samenwerkingsverband, met veel gedeelde belangen en onderlinge verschillen. Onderkenning hiervan maakt ons sterk. Ik ben ervan overtuigd dat we hierdoor ook in 2023 het verschil kunnen maken voor alle mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad, mensen met een erfelijke aanleg of predispositie voor kanker en naasten.''

Jaarplan NFK 2023 def Pagina 1

Deel via

Lees verder...

  1. 26 januari 2023 Patiëntperspectief onderdeel van symposium COVID-19 en kanker
    Lees verder
  2. 24 januari 2023 In herinnering Leon Widdershoven | voorzitter Asbestslachtoffers Vereniging Nederland
    Lees verder
  3. 11 januari 2023 Twee Doneer Je Ervaring-peilingen gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften
    Lees verder