Hersentumor Contactgroep Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt meer dan 5.000 mensen met hersenletsel met het terug krijgen van de regie op het leven.

Belangenbehartiging voor mensen met hersenletsel

Hersentumor Contactgroep Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl (Hersenletsel.nl) zet zich landelijk in om politiek, beleid en gezondheidszorg te overtuigen dat er meer specifieke aandacht nodig is voor getroffenen door hersenletsel. Hersenletsel.nl werkt samen in een netwerk van zorgprofessionals, beleidsmakers, verzekeraars en anderen om de zorg en opvang van mensen met hersenletsel optimaal te organiseren. Dit doet de vereniging bijvoorbeeld door te helpen bij de ontwikkeling van zorgstandaarden en door te adviseren of te participeren in beleids- en zorgtrajecten die gaan over de kwaliteit van leven en verzorging van mensen met hersenletsel.

Lotgenotencontact

Hersenletsel.nl heeft 11 regionale afdelingen die regelmatig praktische informatiebijeenkomsten verzorgen over allerlei aspecten van het omgaan met hersenletsel. Ook organiseren ze middagen en avonden waarop je lotgenoten kunt ontmoeten en ervaringen kunt uitwisselen

Informatievoorziening over hersenletsel

Hersenletsel geeft onder andere informatie via hun website, het Hersenletsel Magazine en in talloze andere publicaties. Je vindt informatie over hersenletsel, de behandeling, de opvang en de ondersteuning die je kunt krijgen, de wettelijke regelingen en mogelijkheden daarvoor. Ook delen zij ervaringsverhalen van andere mensen met hersenletsel en naasten.

Hulpmiddelen bij hersenletsel

Hersenletsel.nl ontwikkelt hulpmiddelen waarmee je beter om kunt gaan met de gevolgen van hersenletsel. Zoals bijvoorbeeld een speciaal e-mailprogramma voor mensen met afasie, een leeshulp app voor de tablet, grote letterboeken en andere speciale hulpmiddelen.