Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK) houdt zich bezig met belangenbehartiging voor blaas- en nierkankerpatiënten (en hun naasten), brengt lotgenoten met elkaar in contact en doet aan informatievoorziening.

Belangenbehartiging voor mensen met blaas- of nierkanker

De organisatie is actief op verschillende gebieden, één daarvan is belangenbehartiging. Zij wil de kwaliteit van zorg voor mensen met blaas- of nierkanker verbeteren vanuit het perspectief van de patiënt. Hiernaast zet Leven met Blaas- of Nierkanker zich in voor meer concentratie van zorg door expertcentra - de allerbeste zorg in een expertcentrum waar één tot drie tumorsoorten behandeld worden. Ook maakt LMBNK zich hard voor transparantie door duidelijke kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen en werken ze mee aan de introductie en de uitrol van keuzewijzers voor patiënten. LMBNK vindt dat patiënten recht hebben om te weten wat het beste ziekenhuis is voor de behandeling die zij moeten ondergaan.

Lotgenotencontact & Informatievoorziening

Wanneer je hoort dat je blaas- of nierkanker hebt, staat je wereld op zijn kop. De diagnose brengt een periode met veel vragen. Niet iedereen heeft iemand in zijn of haar omgeving met wie gevoelens (kunnen) worden gedeeld, daarom verzorgt Leven met Blaas- of Nierkanker lotgenotencontact. Dit doen ze door inzet van ervaringsdeskundigen.

De organisatie geeft ook informatie. Op de website van de patiëntenvereniging is veel te vinden over zowel blaas- als nierkanker.

Wil je (geprinte) brochures van deze lidorganisatie? Vraag nu aan