Stichting Jongeren en Kanker (SJK) is er voor jonge mensen tussen 18 en 35 jaar, die geconfronteerd zijn met kanker als patiënt of naaste. De stichting streeft naar een wereld waarin jongeren die te maken krijgen met kanker niet alleen worden gezien als kankerpatiënt, maar waar het draait om wie zij zijn als mens, waar gekeken wordt naar wat zij nodig hebben en bovenal naar het moois wat zij de wereld te bieden hebben.

Belangenbehartiging en informatievoorziening

Naast het organiseren van lotgenotencontact, is Stichting Jongeren en Kanker actief in informatievoorziening en belangenbehartiging. Jongeren met kanker krijgen met andere zaken te maken dan volwassenen of ouderen. Op de website van de organisatie vind je veel informatie over diverse onderwerpen, je vindt er ook een activiteitenkalender en er wordt een blog bijgehouden. In het JK magazine vind je nieuws, achtergrondinformatie en interviews. Het magazine wordt gemaakt voor jongeren met kanker, dóór jongeren met kanker.

Lotgenotencontact en activiteiten

Stichting Jongeren en Kanker brengt lotgenoten met elkaar in contact biedt ze een moment van rust. Zo kunnen de jongeren hun ervaringen delen en elkaar steun bieden. De stichting organiseert daartoe speciale weekenden voor jongeren met kanker en/of hun naasten, zoals het jaarlijkse relaxweekend. Hier brengt SJK de jongeren met elkaar in contact en organiseren zij samen met de AYA-Activiteiten commissie (AAC) diverse activiteiten. AYA staat voor Adolescents & Young Adults.