De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. Dit doen ze door belangenbehartiging, informatieverstrekking, het mogelijk maken van het delen van ervaringen, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om kinderen en gezinnen te steunen.

Belangenbehartiging voor gezinnen met een kind met kanker

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker behartigt de belangen van gezinnen met een kind met kanker bij zorgverleners, de overheid en politiek, zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie. VOKK wil de zorg, nazorg en kwaliteit van leven van kinderen met kanker en hun gezin verbeteren. De vereniging denkt mee in onderzoek naar (nieuwe) behandelingen, het zogenaamde (vroeg-)klinische onderzoek en de informatie hierover voor ouders en kinderen. Ook verzamelen zij ervaringen van gezinnen met het doel het geheel te verbeteren. VOKK is partner van de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) en is mede-eigenaar en mede-oprichter van het Prinses Máxima Centrum.

Lotgenotencontact

De vereniging brengt (groot)ouders, broers en zussen van kinderen met kanker met elkaar in contact. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: gespreksgroepen, inloopuren, familiedagen, thema-avonden, gezinsactiviteiten en kampen. Ook biedt VOKK tijdens symposia de mogelijkheid om ervaringen te delen: iemand die begrijpt wat je doormaakt, die aan een half woord genoeg heeft, kan enorm veel steun bieden. Naast deze mogelijkheden biedt de vereniging ook telefonische hulplijnen aan en contact via social media.

Informatievoorziening door Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

Op de website van de organisatie staat veel informatie over kanker bij kinderen. In de webwinkel vind je informatiefolders, brochures, boeken en beeldmateriaal. Daarnaast is er voor gezinnen de wegwijzer. Deze geeft informatie en links naar instanties die helpen en adviseren bij dagelijkse problemen. Twee keer per jaar wordt een symposium georganiseerd. Deze is bedoeld voor ouders en professionals en heeft altijd een thema. Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind - zowel voor kennis en vaardigheden als het sociale en emotionele aspect - is het naar school gaan. Dat geldt net zo goed voor kinderen met kanker. Daarom is op de website een extra onderdeel voor leerkrachten, met handvatten voor communicatie, omgaan met het zieke kind en klasgenoten.