Kim Holtzer
Kim Holtzer Belangenbehartiger Wetenschappelijk Onderzoek en Kwaliteit van Zorg Maandag tot en met donderdag 030 760 61 33 k.holtzer@nfk.nl

Werkzaamheden van Kim

Ik probeer het patiëntenperspectief zo veel mogelijk onderdeel te laten uitmaken van wetenschappelijk onderzoek, richtlijnen en kennisagenda’s als die aandoening-overstijgend zijn.

Daarnaast werk ik aan het beschikbaar krijgen van patiënteninformatie voor mensen die bewust willen kiezen voor het ziekenhuis waar zij hun kankerzorg ontvangen.

“Patiëntenparticipatie leidt uiteindelijk tot betere zorg voor de patiënt”