Onze doelen

De belangrijkste speerpunten waar we onze activiteiten op baseren:
 • Passende zorg in het juiste ziekenhuis

  We willen dat alle mensen met kanker de allerbeste zorg ontvangen; kankerzorg naar de laatste inzichten, gespecialiseerd per kankersoort en passend bij ieders persoonlijke situatie.
  Lees verder
 • Goed leven met kanker

  Wij maken ons sterk voor de kwaliteit van het dagelijks leven van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, zodat zij, passend bij hun mogelijkheden en wensen, kunnen blijven meedoen in de samenleving.
  Lees verder
  Dit doen we met de volgende thema’s
 • Gelijke toegang tot innovatieve behandelingen en diagnostiek

  Wij streven ernaar dat alle mensen met kanker optimale toegang krijgen tot de juiste diagnostiek en behandeling op het juiste moment.
  Lees verder
  Dit doen we met de volgende thema’s
 • Vroegtijdige opsporing van kanker in (hoog)risicogroepen

  Wij zetten ons in voor de verbetering van vroegtijdige opsporing van kanker om de gevolgen van de ziekte en eventuele behandelingen te beperken.
  Lees verder
 • Inbreng van patiëntperspectief bij wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen

  Wij laten de stem van de patiënt horen bij richtlijntrajecten en bij de advisering over onderzoeksaanvragen, waardoor de zorg uiteindelijk beter aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt.
  Lees verder

Alle thema's