Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 14 okt. 2020
    • 5 min

Belangrijke stap in beschikbaar maken van DNA-onderzoek

NFK is blij dat het Zorginstituut de opdracht heeft gekregen om te onderzoeken hoe DNA-onderzoek beter beschikbaar gemaakt kan worden voor kankerpatiënten. Aanleiding voor het verkrijgen van deze opdracht was de initiatiefnota die Kamerleden Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) eerder dit jaar indienden.

NFK is al lange tijd van mening dat de toegang tot diagnostisch DNA-onderzoek (ook wel moleculaire- of DNA-diagnostiek genoemd) voor kankerpatiënten in Nederland beter geregeld moet worden. Nu is er nog een te groot verschil in uitgevoerde diagnostiek tussen ziekenhuizen, waardoor niet iedere patiënt toegang krijgt tot de juiste behandeling. Met de opdracht die het Zorginstituut van het ministerie van VWS heeft gekregen kan ervoor worden gezorgd dat deze vorm van diagnostiek in Nederland op het juiste moment, voor de juiste patiënt beschikbaar komt.

In februari van dit jaar werd een initiatief nota ingediend waarin de urgentie van het breed beschikbaar stellen van een uitgebreid DNA-onderzoek benadrukt. Als reactie daarop heeft nu het ministerie van VWS aan het Zorginstituut Nederland de opdracht gegeven de regie te nemen op dit dossier, met de concrete opdracht om voor 31 maart 2021 een advies uit te brengen.

Vooruitlopend hierop vonden in 2020 al twee door het Zorginstituut georganiseerde spiegelbijeenkomsten met veldpartijen plaats. NFK is hier – als een van de belangrijke veldpartijen – bij aanwezig geweest. Tijdens de bijeenkomsten pleitte NFK vooral voor een betere bekostiging van DNA-onderzoek. Daarnaast wil NFK dat er een lijst komt met minimaal DNA-onderzoek dat voor alle patiënten, onafhankelijk van het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn, beschikbaar moet zijn. Ook moet de kennis en de beschikbare informatie over dit onderwerp, inclusief informatie over erfelijke factoren en persoonsgegevens, voor patiënten en zorgverleners verder geoptimaliseerd worden. NFK zal uiteraard ook bij het vervolgtraject betrokken blijven.

Ben je benieuwd of je voor DNA-onderzoek in aanmerking komt? Overleg dan met je behandelend arts.