Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 16 mei 2023
    • 5 min

NFK vindt besluit van de NVMO en NVALT voor aanpassing van de PASKWIL criteria onacceptabel

NVMO en NVALT hebben besloten tot aanscherping van de PASKWIL criteria. NFK en haar leden zijn onthutst over dit besluit. De aanpassingen van de criteria garanderen absoluut niet de optimale behandeling voor alle kankerpatiënten.

De beroepsgroep adviseert op basis van de PASKWIL criteria over de meerwaarde van nieuwe geneesmiddelen. Deze adviezen zijn voor Zorginstituut Nederland en de Zorgverzekeraars de basis om middelen al dan niet toe te laten tot het verzekerde pakket. Aanpassing van de criteria kan tot 25% van de door de EMA goedgekeurde indicaties buiten dit pakket houden. Een zorgwekkend en onacceptabel hoog percentage, vindt NFK. Hiermee wordt behandeling onbereikbaar voor duizenden patiënten. Aan dokters en patiënten wordt de mogelijkheid ontnomen om in de spreekkamer tot een optimale keuze voor een behandeling te komen.

Therapeutische meerwaarde

NVMO geeft aan dat de middelen die door PASKWIL een negatief advies krijgen geen meerwaarde voor patiënten hebben. De schade van het helemaal niet meer beschikbaar zijn van deze middelen is niet onderzocht. Het is onbekend hoeveel patiënten nu niet meer voor behandeling in aanmerking komen, terwijl zij daar wel baat bij gehad zouden hebben.

Daarnaast laat de meerwaarde zich niet zomaar op basis van kille cijfers beoordelen. In de PASKWIL wordt de meerwaarde beoordeeld op populatieniveau. Dit doet geen recht aan de individuele patiënt. Een levenswinst van enkele maanden is voor een patiënt met een slecht behandelbare tumor veel waard. Ook verlenging van de ziektevrije periode is van betekenis voor patiënten. Dit omdat afwezigheid van de tumor kwaliteit van leven oplevert. Natuurlijk brengt een behandeling belasting met zich mee. NFK is van mening dat de afweging tussen voor – en nadelen op basis van goede informatie in de spreekkamer door patiënt en behandelaar samen gemaakt moet worden. Daarbij past geen ‘selectie aan de poort.’

Uit de pas in Europa

Pauline Evers, belangenbehartiger NFK, mede namens de negentien lidorganisaties: “De Nederlandse behandelaars laten de patiënten in de kou staan. Deze rigoureuze systeemwijziging leidt ertoe dat in een keer 25% van de EMA goedgekeurde middelen een negatief advies krijgt. Behandelaren in ons omringende landen vinden een groot deel van deze middelen wel waardevol. Zij verstrekken deze aan patiënten. Het is onbegrijpelijk dat een dergelijk veel omvattend besluit is genomen door een beperkt aantal leden van de NVMO en NVALT en dat patiëntenorganisaties in het hele proces niet betrokken zijn geweest. Wij beraden ons nu op verdere stappen.”

Kostenbeheersing en toekomstbestendigheid

Het aanscherpen van de PASKWIL criteria is een verkapte manier om de kosten te beheersen. Wij delen de urgentie van deze opgave. Kostenbesparing moet echter niet gerealiseerd worden via aanscherpen van PASKWIL criteria. Prijsonderhandelingen zijn daartoe de aangewezen weg, waarbij de fabrikanten als eerste aan zet zijn. Daarnaast moet de hele keten van geneesmiddelontwikkeling verbeteren, van vroege studies tot en met vergoeding en onderzoek in de dagelijkse praktijk. De patiëntenorganisaties denken daar graag in mee.