Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 03 mei 2021
  • 5 min

COVID-vaccinatie: wat kun je als kankerpatiënt doen?

Eerder berichtten we dat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM verwachten alle kankerpatiënten met een actieve ziekte, in behandeling of herstellende van een behandeling, uit te nodigen via de griepprikprocedure. Deze groep krijgt tussen 5 en 18 mei (en mogelijk eerder) een brief van de huisarts. Met deze brief kunnen zij zelf een afspraak maken bij de GGD om gevaccineerd te worden.

In de NHG-richtlijn voor de griepprik staan de volgende medische indicaties (voor mensen tussen 18 en 60 jaar) genoemd als het gaat om kanker en COVID-vaccinatie:

 • Longkanker
 • De volgende groepen inzake bloed- en lymfeklierkanker (een deel van deze patiënten is recent via het ziekenhuis gevaccineerd, omdat zij in de groep “hoog risico” vallen):
  • beenmergtransplantatie
  • actieve leukemie of lymfoom: ziekte van Hodgkin, myelofibrose en ziekte van Kahler
 • Uitgezaaide kanker
 • Behandeld met chemotherapie

Behoor je tot een van deze bovenstaande groepen, dan kun je erop vertrouwen dat je een brief ontvangt.

Tot slot is er een restgroep, waarbij de huisarts zelf inschat of de patiënt hieronder valt: patiënten met een verminderde weerstand tegen infecties door onderliggende ziektes of bij gebruik van afweerverlagende (immuunsuppressieve) medicatie. Twijfel je of je huisarts je voor deze groep selecteert? Neem dan contact op met de huisarts en vraag of je op de grieppriklijst kan komen.

Wat kun je zelf doen als kankerpatiënt tussen 18 en 60 jaar?

Ons advies is om contact op te nemen met de huisarts, als:

 • er spoed is, bijvoorbeeld omdat een behandeling voor kanker bijna start en je daarom zo snel mogelijk een vaccin wenst;
 • je twijfelt of je als kankerpatiënt in beeld bent bij je huisarts. Ook als je wat langer geleden bent behandeld, maar nog een verminderde weerstand hebt;
 • je na 18 mei geen brief hebt ontvangen.

Ben je niet op de grieppriklijst gezet voor vaccinatie, maar denk je dat dit onterecht is? Dit kun je doen als patiënt:

 • zorg dat je de huisarts zelf te spreken krijgt en bespreek je situatie;
 • vraag aan je behandelend arts of deze iets voor je kan betekenen richting de huisarts;
 • vraag je huisarts of je op de spillagelijst kan komen van zowel de huisarts zelf als van de GGD (de mogelijkheden kunnen per huisarts en GGD verschillen);
 • vraag je behandelend arts of je:
  • op de spillagelijst van het ziekenhuis kunt komen (bij de vaccinatie van het zorgpersoneel);
  • via het ziekenhuis op de spillagelijst van de GGD kunt komen.

Heb je kanker (gehad) en lukt het niet om voor een snelle vaccinatie in aanmerking te komen, laat het ons dan weten via meldpunt@nfk.nl. Wij zorgen dat deze signalen terecht komen bij het NHG en het RIVM.