Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 15 apr. 2024
    • 3 min

Vernieuwende Ziekenhuiskeuzehulp beschikbaar voor mensen met maag- of slokdarmkanker

Belangrijke stap in beschikbaarheid betekenisvolle keuze-informatie voor kankerpatiënten

De Ziekenhuiskeuzehulp is weer beschikbaar, voor mensen met maag- of slokdarmkanker. Dit is tevens de showcase voor de vernieuwende methode om inzicht te geven in kankerspecifieke expertises van ziekenhuizen. Het vernieuwende is dat de kankerpatiëntenorganisaties interpretatie toevoegen aan een breed palet van data. Hiervoor werken zij samen met ziekenhuizen die vrijwillig deelnemen. Met deze keuzehulp kunnen patiënten op dit moment beschrijvingen van ziekenhuizen lezen die zorg leveren voor mensen met maag- of slokdarmkanker. Op basis daarvan kunnen zij beslissen welk ziekenhuis het beste past bij hun persoonlijke situatie.

“Het is van belang dat je als patiënt weet wat de expertises van ziekenhuizen zijn, zodat je een ziekenhuis kunt kiezen dat past bij jouw zorgbehoefte en persoonlijke situatie. De huidige transparantie met rijtjes data voldoet daarin niet. Rijtjes data bevatten mogelijk perverse prikkels, maar kunnen vooral ook verkeerd geïnterpreteerd worden. Als je als patiënt echt wilt kunnen kiezen, moet je weten welk verhaal schuilgaat achter die getallen. En dat is wat wij in de ziekenhuisbeschrijvingen in de Ziekenhuiskeuzehulp doen. Wij interpreteren de data zorgvuldig en genuanceerd én voegen duiding en context toe, waardoor de data betekenis krijgen”, aldus Irene Dingemans, programmaleider Kwaliteit van Zorg bij NFK. 

De Ziekenhuiskeuzehulp is het afgelopen jaar offline geweest in samenspraak met de koepelpartijen. In dat jaar heeft NFK haar stakeholders volledig inzicht gegeven in de doorontwikkelde methode. Ook is het aantal beschrijvingen uitgebreid. Op deze pagina staat meer informatie over de precieze methode die aan de Ziekenhuiskeuzehulp ten grondslag ligt.

Data interpreteren middels vijf kenmerken van specialisatie

Aan de hand van vijf kenmerken van specialisatie heeft NFK, samen met kankerpatiëntenorganisatie SPKS Leven met maag- of slokdarmkanker, ziekenhuizen beschreven die behandeling en zorg bieden aan mensen met maag- of slokdarmkanker. De vijf kenmerken van specialisatie zijn de mate van specialisatie van het team, wetenschappelijk klimaat en zorg volgens richtlijnen, behandelingen en de resultaten ervan, zorgaanbod en patiëntervaringen. De ziekenhuizen (al dan niet binnen een netwerk) die worden beschreven zijn ziekenhuizen die deze informatie vrijwillig met patiënten willen delen. De informatie bestaat uit data die de ziekenhuizen zelf aanleveren over hun team en hun zorgorganisatie, klinische data over de geleverde zorg (uit de Nederlandse Kankerregistratie en Transparantiekalender, voornamelijk afkomstig van DICA-registraties) en de patiëntervaringen (via de NFK-PREM Oncologie & Netwerkzorg).

De beschrijvingen zijn opgenomen in de Ziekenhuiskeuzehulp op ZiekenhuisKiezenBijKanker.nl/ziekenhuiskeuzehulp. In de keuzehulp worden alleen de ziekenhuizen getoond die op dit moment hieraan deelnemen. Niet alle ziekenhuizen doen mee, er zijn dus meer ziekenhuizen die zorg en behandeling bieden voor maag- of slokdarmkanker.

Complimenten aan de ziekenhuizen

"We zijn ontzettend blij en trots, dat we in intensieve samenwerking met SPKS, nu patiënten goed onderbouwd inzicht kunnen bieden in de geweldige expertise die verspreid is over ons land. Tegelijkertijd zijn we de deelnemende ziekenhuizen heel dankbaar, voor hun inspanning gespecialiseerde zorg te leveren én samen met ons dit ook zichtbaar en vindbaar te maken. Zij zijn echte voorlopers inzake transparantie voor patiënten", aldus Dingemans.

Uitbreiding naar meerdere kankersoorten

Op dit moment bevat de Ziekenhuiskeuzehulp enkel beschrijvingen van ziekenhuizen die zorg leveren voor maag- of slokdarmkanker. In de komende periode willen we de Ziekenhuiskeuzehulp uitbreiden met beschrijvingen van ziekenhuizen én netwerken voor onder andere de volgende kankersoorten: nierkanker, prostaatkanker, blaaskanker en enkele zeldzame kankers. De huidige versie van de Ziekenhuiskeuzehulp gebruiken we ook om gebruikerservaringen op te halen. Op basis van die inzichten kan NFK de Ziekenhuiskeuzehulp verder doorontwikkelen.

Wat zeggen deelnemende ziekenhuizen

Dr. Grard Nieuwenhuijzen, chirurg en medisch manager, Catharina Ziekenhuis:

“Het feit dat je door je patiënten beoordeeld wordt en dat er nu een medium is gevonden waarin je als zorgverlener samen met je patiënt bepaalt wáarop er beoordeeld wordt - dat is heel nieuw en vooral heel relevant. De Ziekenhuiskeuzehulp is niet het zoveelste lijstje, het bevat gedegen beschrijvingen van hoe de zorg in jouw ziekenhuis geleverd wordt, inclusief de ervaringen van patiënten. De patiëntenorganisaties interpreteren de data, maken de beschrijvingen, leggen dit aan de zorgverlener voor en komen samen tot een gedegen beschrijving. Ik vind het echt een eerlijke methode.”

Prof. dr. Mark van Berge Henegouwen, chirurg, AUMC:

“Wat ik heel sterk vind aan deze keuzehulp is dat wat patiënten belangrijk vinden én wat zorgverleners belangrijk vinden, samenkomt en zichtbaar wordt voor de patiënt. En het is heel mooi en goed dat we als zorgverlener nu op deze manier samenwerken met de patiëntenorganisaties. Voor het vervolg moeten we op zoek naar indicatoren die een nog beter onderscheid kunnen maken tussen ziekenhuizen, maar dit is al een hele mooie eerste stap.”