Op deze pagina delen we alle informatie rondom het NFK-Congres.

Op 1 januari 2024 is het achttien jaar geleden dat de Wet marktordening gezondheidszorg van kracht werd. Volgens deze wet zijn alle zorgaanbieders verplicht publiekelijk inzicht te geven in hun kwaliteit. Dit openbare inzicht heeft twee doelen: zorgverzekeraars worden geacht niet meer alleen op kosten zorg in te kopen, maar ook op kwaliteit. En burgers worden geacht met de voeten te gaan stemmen. Als zij weten waar de zorg goed is, zullen meer mensen voor die zorgaanbieder kiezen. Goede zorgaanbieders kunnen zo groeien en minder goede zorgaanbieders gaan hun kwaliteit verbeteren of besluiten iets anders te gaan doen. Maar, kunnen mensen met kanker anno 2023 stemmen met de voeten? Weten zij waar de oncologische zorg goed is? Helaas is het antwoord op deze vragen nee. Er is nog onvoldoende transparantie voor patiënten.

We nodigen je van harte uit hierover mee te denken tijdens het NFK-Congres op 16 november 2023. Dan blikken we terug op de uitvoering van de wet sinds 2006 en welke lessen we hebben te leren. We bespreken en bediscussiëren hoe de wet nageleefd zou moeten worden om transparantie voor patiënten te realiseren. We staan nu aan de vooravond van een toenemende concentratie van zorg en differentiatie tussen ziekenhuizen. Wat betekent dit voor de verplichte transparantie? Wat is er nodig om mensen met kanker eindelijk te geven waar ze recht op hebben: inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg. De wet is volwassen, maar transparantie staat onterecht nog in de kinderschoenen.

Programma

Het NFK Congres vindt dit jaar plaats in Hotel Figi in Zeist. Het programma bestaat uit een plenaire sessie in de ochtend en verschillende inspiratiesessies in de middag. Het volledige programma voor die dag kan je bekijken in ons programmaboekje.

Bekijk onderstaande foto's voor een sfeerimpressie van het NFK-Congres in 2022: