In alle fases van wetenschappelijk onderzoek kan NFK vanuit het patiëntperspectief betrokken worden. Dien hieronder je verzoek in voor de advisering onderzoeksaanvragen en patiënteninformatieformulieren (PIFs). Meer weten? Neem dan contact op met Kim Holtzer via de mail k.holtzer@nfk.nl.

Patiëntparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Soort studie/project *
(bijvoorbeeld: klinisch, translationeel, kwaliteit van leven, etc)
Worden er patiënten geïncludeerd in het onderzoek? *
Zo ja, én indien patiënten uit alle ziekenhuizen kunnen deelnemen, meld de studie dan a.u.b. aan bij www.onderzoekbijkanker.nl

Heeft het onderzoek betrekking op: *
Kankersoorten *


Waar wilt u reactie / advies op? *
Graag een nieuwsbericht meesturen.
Beschrijf het geschatte aantal, de frequentie, de duur en de plaats van de bijeenkomst(en) en de verwachte tijdsinvestering per patiëntvertegenwoordiger: Let op: dit hangt o.a. af van beschikbaarheid en inzetbaarheid van patiëntvertegenwoordigers. Vacatiegeld dient beschikbaar te zijn voor de patiëntenorganisatie. Die zorgt voor de afhandeling met de vrijwilliger.
Wordt de studie (her)ingediend bij een subsidieverstrekker(s)? *
Is de studie METC plichtig? *


Is er een steunbrief gewenst? *


Sleep hier bestanden naar toe of klik hier om te uploaden.