Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

NFK juicht taskforce voor DNA-diagnostiek toe

NFK is al geruime tijd van mening dat de toegang tot genetische diagnostiek voor kankerpatiënten in Nederland beter geregeld moet worden. Wij zijn dan ook blij met de initiatiefnota die vandaag door de Kamerleden Sazias (50PLUS), Van den Berg (CDA) en Veldman (VVD) aan ons is overhandigd.

Reactie NFK op de initiatiefnota

In de nota wordt aan de minister gevraagd om de oprichting van een taskforce onder regie van VWS, die moet zorgen voor betere implementatie van diagnostiek in de reguliere zorg én binnen het basispakket van de zorgverzekering. NFK wil graag aan die taskforce bijdragen.

Om de implementatie van diagnostiek te verbeteren zijn er diverse uitdagingen. De twee belangrijkste zijn:

  • De bekostiging van diagnostiek in het algemeen. Er komt steeds meer en complexe diagnostiek, terwijl het ziekenhuis geen specifiek budget heeft om deze kosten te dekken.
  • De vraag bij wie en in welk stadium van de ziekte uitgebreide DNA-diagnostiek ingezet moet worden. Deze methode, die ook wel whole genome sequencing wordt genoemd, is namelijk kostbaar. NFK vindt dat de taskforce duidelijkheid moet scheppen voor wie deze diagnostiek minimaal tot de verzekerde zorg gaat behoren en wat daarvoor nodig is.