Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Rapport: Patiëntperspectief op passende zorg voor mensen met kanker

Een exploratie van het perspectief van mensen met kanker bij samen beslissen over de-escalatie van behandeling

Op verzoek van het Zorginstituut hebben wij in het najaar van 2023 een inventariserend onderzoek verricht naar het patiëntperspectief op de-escalatie van behandeling. Onder ‘de-escalatie van behandeling’ wordt verstaan: het bespreken van minder belastende behandelmodaliteiten of het achterwege laten van één of meer behandelmodaliteiten, met als doel een vergelijkbare (of eventueel iets lagere) kans op effectiviteit met minder (late) bijwerkingen. ‘De-escalatie’ ook kan betekenen een minder (belastende) behandeling of overwogen afzien van behandeling. Dit kan in alle fases van het ziekteproces.

De-escalatie kan op individueel niveau besproken worden in het ‘samen beslissen’ gesprek in de spreekkamer. Maar er is ook sprake van de-escalatie als op populatieniveau of niveau van richtlijnen besluiten worden vastgelegd over lager of korter doseren of onderbreken van een behandeling.

Uit geanalyseerde data van Doneer Je Ervaring-peilingen, dialoogsessies met vertegenwoordigers van kankerpatiëntenorganisaties en focusgroepen met (ex-)kankerpatiënten komt het beeld naar voren dat mensen met kanker ‘de-escalatie van behandeling’ een belangrijk onderwerp vinden, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau.

De exploratie van het patiëntperspectief op ‘de-escalatie van behandeling’ heeft geresulteerd in een aantal belangrijke inzichten en is vertaald naar aanbevelingen die zijn gedeeld met het Zorginstituut. De inzichten en aanbevelingen zijn uitgebreid terug te lezen in het rapport “Patiëntperspectief op passende zorg voor mensen met kanker”. Het rapport is op aanvraag beschikbaar. De aanbevelingen lees je ook in onderstaande hand-out. Vanuit NFK hopen wij dat onze aanbevelingen door het Zorginstituut en andere veldpartijen worden overgenomen.

Ben je geïnteresseerd in het rapport? Stuur dan een mail naar Else Wolak.