Vandaag verscheen in Medische Oncologie, het blad van de Nederlandse Vereniging van Medische Oncologie (NVMO) een opinieartikel van Pauline Evers, belangenbehartiger bij NFK, naar aanleiding van de aanscherping van de PASKWIL criteria.

Het artikel kwam tot stand in samenwerking met vertegenwoordigers van de lidorganisaties van NFK. Zij plaatsen de PASKWIL criteria in het bredere perspectief van de veelheid aan maatregelen die diverse partijen nemen om de toekomstbestendigheid van de oncologische zorg, en met name van dure geneesmiddelen, te waarborgen. En zij dringen aan op een plek voor de patiëntenorganisaties bij het formuleren van oplossingen.

Open Podium Pauline Evers

Deel via

Lees verder...

  1. 25 mei 2023 Anke Vervoord nieuwe directeur-bestuurder NFK
    Lees verder
  2. 25 mei 2023 Het verhaal van NFK door Arja Broenland
    Lees verder
  3. 16 mei 2023 NFK vindt besluit van de NVMO en NVALT voor aanpassing van de PASKWIL criteria onacceptabel
    Lees verder