Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Belangenbehartiger Gelijke toegang tot innovatieve behandelingen

Pauline Evers

Maandag, dinsdagochtend, woensdag en donderdag

Werkzaamheden van Pauline

Verantwoordelijk voor alles wat met beschikbaarheid van (geregistreerde) geneesmiddelen, (moleculaire) diagnostiek, en innovatieve behandelingen te maken heeft. Opname in het verzekerde pakket, dataverzameling voor real world evidence, gepast gebruik.

Ik heb zitting in diverse werkgroepen bij overheidsinstanties als VWS, NZA, ZINL, CBG en houd contact met alle stakeholders (organisaties van behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, farmaceutische industrie). Daar waar de nadruk bij andere partijen ligt op kosten breng ik vooral het belang van beschikbaarheid in. Middel specifiek werk ik altijd samen met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties.

Volg Pauline op