Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Vacature
  • 16 mei 2024

Voorzitter bij Olijf

In verband met het aflopen van de laatste termijn van de huidige voorzitter zoekt Olijf, patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker, een nieuwe voorzitter (onbezoldigd).

Wie zijn wij?

Ben jij, of ken jij een empathische, faciliterende, verbindende bestuurder?
Dan hebben wij een mooie functie bij een hele fijne organisatie!


Olijf is de patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker en hun naasten. Elk jaar horen ruim 4.800 vrouwen dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Die gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact op patiënten en hun naasten.

Samen zetten we ons in bij Olijf, vanuit een onafhankelijke positie, voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. We willen dat hierdoor minder vrouwen ziek worden, minder vrouwen komen te overlijden en dat de (na)zorg voor patiënten sterk verbetert. Maar ook dat patiënten en hun naasten zich gesteund voelen, dat zij goed geïnformeerd keuzes kunnen maken en dat zij zich krachtig genoeg voelen om hun stem te laten horen en zelf de regie kunnen voeren in hun leven.

De organisatie bestaat uit vrijwilligers en wordt ondersteund door drie deeltijd betaalde coördinatoren: voor de werkgroep kwaliteit van zorg & leven, marketing & communicatie en lotgenotencontact & voorlichting. Het werk van Olijf wordt mogelijk gemaakt door haar vrijwilligers en donateurs, het Ministerie van VWS, KWF Kankerbestrijding en het Fonds PGO.

Olijf is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland en bij NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties). Samen met de NFK en andere patiëntenorganisaties staan we sterker voor zaken die alle (kanker)patiënten aangaan. Olijf neemt binnen NFK deel aan de Algemene Leden Vergadering en participeert in Raden, werkgroepen en bij campagnes. Daarnaast is Olijf actief in werkgroepen die specifieke thema’s behandelen die meer kankerpatiënten aangaan. Er wordt samengewerkt met andere kankerpatiëntenorganisaties (kpo’s) om ervaring en kennis te delen. Natuurlijk werkt Olijf ook veel samen met andere organisaties, zoals het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), Kanker.nl, KWF Kankerbestrijding, de werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), RIVM, NKC en vele andere stakeholders.

Over het bestuur

Algemeen profiel van het bestuur van Olijf
Het bestuur wordt zo samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis en kunde om strategie en beleid, doelrealisatie, resultaten en prestaties van Olijf in algemene zin te kunnen beoordelen.
De leden zijn, gezien hun ervaring en bekwaamheden, gezamenlijk in staat de bestuurstaken kwalitatief goed uit te voeren.

Het bestuur:

 • Fungeert als collegiaal bestuur;
 • Heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • Waarborgt spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines (zorginhoudelijk, financieel-economische, juridisch, sociaal, marketing/PR);
 • Heeft voeling met mensen die geraakt worden door gynaecologische kanker;
 • Heeft inzicht in en kennis van het functioneren van de gezondheidszorg in het algemeen en (gynaecologische) kankerzorg in het bijzonder;
 • Kan breed draagvlak creëren voor haar strategie, beleid en uitvoering;
 • Voorziet adequaat in de advies- en klankbordfunctie voor de vrijwilligers.

Functie van bestuurslid en voorzitter

De bestuursleden:

 • Bewaren een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Zijn met elkaar verantwoordelijk voor het goed functioneren van Olijf;
 • Zijn integer en onafhankelijk;
 • Creëren en bewaken een open, gastvrije, inclusieve cultuur
 • Hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Olijf stellen en sturen hier ook actief op;
 • Leveren actief een bijdrage aan een goede relatie tussen het Bestuur, de Raad van Toezicht, de parttime betaalde coördinatoren en de vrijwilligers van Olijf, maar ook aan relaties met stakeholders in het veld;
 • Zijn voldoende beschikbaar.

Aan de voorzitter van het Bestuur worden aanvullende eisen gesteld:

 • Is gewend om leiding te geven, te delegeren, te motiveren, te inspireren, maar ook om met (gemotiveerde, enthousiaste en soms ook kwetsbare) vrijwilligers te werken. Dit betekent dat naast een taakgerichte aanpak een mensgerichte attitude van groot belang is. Stevig sturen op gewenste doelen, maar wel met een praktische en pragmatische instelling daarbij; “Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan”;
 • Fungeert als actief boegbeeld voor Olijf, zorgt voor interne en externe inspiratie en zichtbaarheid van werk en ambities van Olijf voor (ex-)patiënten en hun naasten;
 • Is in staat hoofd- en bijzaken te sturen vanuit de impact voor de patiënte en haar naasten;
 • Heeft ervaring met belangenbehartiging op het niveau van bestuurders, bij voorkeur in het beleidsveld en bij overheden;
 • Zit bestuursvergaderingen voor;
 • Is aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en voor de beroepskrachten;
 • Signaleert met bestuur proactief op strategisch niveau relevante ontwikkelingen en agendeert deze in overleg met de andere bestuursleden en stuurt hierop;
 • Kan met succes fondsen (laten) werven voor Stichting Olijf i.s.m. penningmeester;
 • Fungeert intern als primus inter pares en als samenbindende factor.

Aantal uren

Circa 2 dagdelen per week. De Raad van Toezicht benoemt en de benoeming is voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid om maximaal tweemaal herbenoemd te worden.

Wat biedt Olijf?

Olijf is een stichting waar ruimte is voor verdieping, verbinding en plezier. Voor Olijf zijn 150 vrijwilligers en enkele betaalde krachten actief die zich bevlogen inzetten voor de doelstellingen van Olijf. Daarnaast biedt Olijf:

 • Secretariële ondersteuning;
 • Gratis scholing via o.a. PGO support;
 • Een warm netwerk;
 • Jaarlijkse (beperkte) onkostenvergoeding en een reiskostenvergoeding.

Interesse?

Samen proberen we het verschil te maken voor vrouwen met gynaecologische kanker en hun naasten. Met elkaar en voor elkaar. Want samen staan we sterker!

Wil jij het verschil maken en lijkt het je mooi om je ervaring in te zetten in deze functie? Neem dan contact met ons op.

Graag je motivatiebrief en CV sturen naar secretariaat@olijf.nl o.v.v. “vacature voorzitter”.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kun je vrijblijvend over de inhoud contact opnemen met de huidige voorzitter Jacqueline van Dijk, tel. 06-53833532 en t.a.v. de procedure met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dr. Curt Burger, tel. 06-29501861.