Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Blog
    • 14 jun. 2023

Laten de ervaringen en data uit kinderoncologie leidend zijn bij uitvoering IZA

Irene Dingemans Programmaleider Kwaliteit van zorg

De Volkskrant publiceerde een artikel over hoe medisch specialisten van het Prinses Máxima Centrum samen met Vereniging Kinderkanker Nederland iets moois besloten te realiseren; expertise en patiënten bij elkaar brengen om de zorg nóg beter te maken.

"Een vast team van zes chirurgen doet sinds 2014 alle operaties bij kinderen met tumoren. De resultaten zijn ‘bijna eng’”, zegt kinderoncoloog Wouter Kollen. “Vergeleken met de oude situatie hebben zij 80 procent minder zakken bloed nodig, duren operaties gemiddeld tot de helft korter, blijven er veel minder tumorcellen achter in het lichaam. Dat zijn hele harde gegevens die laten zien dat concentreren voordelen heeft".

Een quote uit het mooie Volkskant-artikel van 13 juni jl. over het inspirerende verhaal van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Het vertelt hoe medisch specialisten samen met Vereniging Kinderkanker Nederland besloten iets moois te realiseren; expertise en patiënten bij elkaar brengen om de zorg nóg beter te maken. En hoe ze vervolgens verrast werden dat hun resultaten maar bléven verbeteren of voortkwamen uit onvermoede hoek.

"Niet alle voordelen die concentratie met zich meebrengen zijn daarom van tevoren te voorspellen, zegt Rob Pieters, CMO bij het Prinses Máxima Centrum. “De interactie tussen onze onderzoekers en de rest van het ziekenhuis is veel groter dan ik had verwacht. Alle patiënten zijn beschikbaar voor onderzoek, en al het onderzoek is beschikbaar voor onze patiënten."

Het IZA biedt kansen voor mensen met kanker

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) beoogt dit soort mooie zorg en deze grote stappen voorwaarts te realiseren voor complexe zorg, zoals de oncologie. De insteek van IZA is hogere volumenormen, maar het doel is het realiseren van expertzorg: zorg die patiënten de beste kansen biedt op overleven (of langer leven) én op goede kwaliteit van leven. Het IZA is dé kans om expertzorg voor alle mensen met kanker te realiseren. Want ik gun iedereen met kanker een Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie; de best mogelijke zorg (van diagnose tot nazorg tot palliatieve zorg) door de best mogelijke teams van professionals.

Door versnippering van kankerzorg missen we kansen

De oncologische zorg is in Nederland behoorlijk versnipperd over veel ziekenhuizen met voor veel kankersoorten in veel ziekenhuizen relatief lage aantallen patiënten. We laten hiermee kansen liggen voor de patiënten van vandaag én morgen. Als we de versnipperde expertise van de betrokken zorgverleners meer bundelen in expertteams en zorgen dat zij meer patiënten zien dan nu, dan kunnen we sneller kennis opbouwen (van wetenschappelijk onderzoek tot het pluis/niet-pluisgevoel van zorgverleners), sneller innovatie doorvoeren en beter patiënten alle benodigde gespecialiseerde (na)zorg bieden. Expertzorg vereist meer dan hoge volumes van patiënten en staf, maar hoge volumes van patiënten en staf zijn wel nodig om expertzorg te kunnen realiseren. Voor veel oncologie gaat het bij die hogere volumes overigens helemaal niet om hyperconcentratie naar één of enkele ziekenhuizen. Maar wel om minder versnippering en meer expertzorg.

Ervaringen uit concentratie kinderoncologie als voorbeeld voor uitvoering IZA

Dit jaar worden de eerste IZA-volumenormen bepaald. De implementatie ervan gaat iedereen raken in de oncologie: ziekenhuizen, zorgverleners én patiënten. Dit soort veranderingen zijn niet makkelijk. Maar laten we voor ogen houden dat we met elkaar iets moois kunnen realiseren. Mooi voor de patiënten van nu, maar ook noodzakelijk voor de patiënten van morgen en overmorgen. En moge voorbeelden als het Prinses Máxima Centrum (maar er zijn er meer in alleen al de oncologie in Nederland) dienen als inspiratie én hun ervaringen en data als het bewijs uit de praktijk.