Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 27 nov. 2023
  • 1 min

Eerste landelijke actieplan kanker gelanceerd

Vandaag is de Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Meer dan 100 organisaties (waaronder onderzoeksinstellingen, patiënten-, zorg- en maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, financiers en overheden) bundelden hiervoor hun krachten en expertise in het Nederlands Kanker Collectief (NKC). In een jaar tijd zijn 20 concrete doelen en een eerste aanpak opgesteld voor de komende tien jaar. Naast zorg richt de agenda zich nadrukkelijk ook op preventie en kwaliteit van leven, waarmee het belang van de mens nog meer centraal wordt gezet.

Kernpunten Nederlandse Kanker Agenda

 • Meer inzet op voorkomen van kanker en kwaliteit van leven
 • 20 gezamenlijke doelen om de impact van kanker op de samenleving te verminderen
 • Focus op 5 doelen: rookgedrag, vroege opsporing, zeldzame kankers, (late) gevolgen en werk en kanker

Een noodzakelijk plan

De Nederlandse Kanker Agenda (NKA) is het antwoord op de Europese oproep voor een nationale invulling van het ‘European Beating Cancer Plan’. Een gezamenlijke Nederlandse aanpak is om meerdere redenen hard nodig. In Europees verband staat Nederland er niet goed op: er sterven 8% meer Nederlanders aan kanker dan gemiddeld in Europese landen en het aantal nieuwe diagnoses is hier 15% hoger. En dat terwijl er 60% meer geld wordt uitgegeven aan kankerzorg dan gemiddeld1.

Al jaren is kanker een van de ziektes met de grootste ziektelast. Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Maar liefst 1 op de 2 Nederlanders krijgt ooit in het leven kanker2. Kanker heeft niet alleen een enorme impact op patiënten en hun naasten, maar ook op de maatschappij en de zorg. En het aantal kankerpatiënten neemt alleen maar toe. Nu al leven 850.000 mensen met of na kanker. De komende 10 jaar neemt het aantal nieuwe diagnoses toe naar jaarlijks 156.0003. Terwijl KWF net becijfert dat 40.000 gevallen per jaar (1 op de 3) te voorkomen zijn door gericht preventiebeleid4.

Onafhankelijk van politieke bewegingen

Nederland is het enige land in Europa dat niet in opdracht van de overheid een nationaal plan heeft opgesteld. De NKA is samengesteld en wordt uitgevoerd door een unieke alliantie van organisaties uit de hele samenleving. Het Nederlands Kanker Collectief (een initiatief van IKNL, NFK en KWF) is ontstaan vanuit het besef dat kanker een maatschappelijke opgave is, dat te groot is om door één partij op te lossen. Het voordeel van dit collectief is dat het onafhankelijk is van politieke bewegingen, maar wel ondersteund wordt door een kamerbrede meerderheid. Het resultaat is een gedragen, samenhangende aanpak met concrete acties voor het leven voor, met en na kanker.

Anke Vervoord, directeur-bestuurder NFK:

“Met de Nederlandse Kanker Agenda willen we een voelbaar verschil op een mensenleven maken. Voor kankerpatiënten zijn er mogelijkheden voor een betere kans op overleven en een beter leven met en na kanker. De bundeling van krachten van het collectief werkt als we de belangen van de mensen die kanker hebben of hebben gehad centraal zetten. Vanzelfsprekend levert NFK een actieve bijdrage binnen de agenda, we zijn betrokken bij verschillende doelen.”

Over de Nederlandse Kanker Agenda

In de Nederlandse Kanker Agenda zijn 20 doelen geformuleerd met actieplannen rondom preventie, erfelijkheid, vroege opsporing, diagnostiek, behandeling, follow-up & palliatieve zorg en kwaliteit van leven. Vijf van deze doelen worden de eerste periode uitgelicht en krijgen van het collectief als eerste aandacht. Dat zijn: rookgedrag, vroege opsporing, zeldzame kankers, late gevolgen en werk en kanker. Lees hier de hele Nederlandse Kanker Agenda.

De 20 doelen van de Nederlandse Kanker agenda

 1. Rookgedrag
 2. Alcoholconsumptie
 3. Uv-straling
 4. Infectieziekten
 5. Milieu- en luchtverontreiniging
 6. Voeding en beweging
 7. Erfelijke belasting
 8. Vroege opsporing
 9. Diagnostiek
 10. Behandeling
 11. Innovaties
 12. Zeldzame kankers
 13. Palliatieve zorg
 14. Leefstijlondersteuning
 15. (Late) gevolgen
 16. Onderwijs en kanker
 17. Werk en kanker
 18. Financiële gevolgen
 19. Naasten en mantelzorgers
 20. Sociaal-emotionele ondersteuning

De agenda is maandagmiddag 27 november tussen 14.00 en 15.30 uur gepresenteerd in de Utrechtse Jaarbeurs in het bijzijn van demissionair minister Ernst Kuipers van VWS.

1. OECD. (2023). Landenprofiel voor Kanker: Nederland 2023.
2. Puts, G. C. W. M., Wauben-Spaetgens, B. M. M. E., Luth, T. T. K., Kruijt, A., Albada, A., Praagman, J., & Visser, O. (2023). Ontwikkeling van de kans op kanker in 1990-2019. NTvG, 167. Zie ook het bericht van IKNL.
3. IKNL. (2022). Kanker in Nederland - trends & prognoses tot en met 2032. IKNL
4. TNO. (2023). Bijdragen van leefstijl, leefomgeving, infecties en reproductieve factoren aan kanker in Nederland.