Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 05 jul. 2023
    • 5 min

Geen vergoeding voor nieuw geneesmiddel voor hematologische kanker

Opnieuw heeft ministerie van VWS besloten een oncologisch geneesmiddel niet toe te laten tot het basispakket. Was dat eind april een middel voor mensen met borstkanker, nu is dat een middel voor mensen met grootcellig B-cellymfoom (DLBCL).

Het geneesmiddel tafasitamab (Minjuvi) is geregistreerd voor mensen met diffuus grootcellig B-cellymfoom die eerder zijn behandeld en geen autologe stamceltransplantatie kunnen ondergaan. DLBCL is een van de meest voorkomende vorm van lymfomen. Er komen ongeveer vijftig mensen per jaar voor deze behandeling in aanmerking.

Het ministerie heeft besloten tafasitamab niet tot het basispakket toe te laten. ‘Dat is teleurstellend uiteraard’, reageert Marianne van Maarschalkerweerd, belangenbehartiger namens Hematon. ‘Gelukkig is voor deze patiënten wel een alternatieve behandeling beschikbaar die ongeveer net zo effectief is, namelijk polatuzumab vedotin in combinatie met bendamustine-rituximab. Tegelijkertijd begrijpt Van Maarschalkerweerd de beslissing, omdat er uit de studies nog vragen zijn rondom de effectiviteit van het middel. ‘Het is dus een middel waarvan nog niet blijkt dat het veel toevoegt, maar waarvan we wel weten dat het duur is.’

Kosten

In Nederland bepaalt de overheid welke zorg er in het basispakket zit en waarvoor je als patiënt via je zorgverzekering bent verzekerd. Als een nieuw geneesmiddel boven een bepaalde prijs valt, een zogenaamd ‘duur geneesmiddel’, neemt het ministerie van VWS het besluit of het wordt toegelaten tot het basispakket. Het ministerie kijkt op basis van een advies van het Zorginstituut naar effectiviteit, kosten, noodzaak en doelmatigheid van deze geneesmiddelen. Hematon en NFK leverden het patiëntenperspectief aan voor dit advies.

De reden dat tafasitamab niet wordt toegelaten tot het basispakket is vanwege de kosten. De totale behandeling met tafasitamab kost 194.000 euro voor 17 maanden. Dat vindt het ministerie te duur in vergelijking met polatuzumab.

Zorgelijke trend

Ondanks dat er begrip is voor de beslissing, wijst de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten (NFK) wel op een zorgelijke trend. Pauline Evers, belangenbehartiger innovatieve therapie bij NFK: ‘Eind april heeft het ministerie voor het eerst een geneesmiddel voor kanker afgewezen voor opname in het verzekerde pakket en we vrezen dat er steeds meer zullen volgen. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe waardevolle oncologische middelen beschikbaar gekomen. Er zitten nog veel kostbare middelen in de pijplijn. We roepen daarom de farmaceutische bedrijven op meer maatschappelijk verantwoorde prijzen te vragen. Door de huidige hoge prijzen komt zelfs de toegang tot geneesmiddelen met meerwaarde voor de patiënten steeds meer onder druk.’