Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 02 jul. 2020
  • 5 min

Inzicht in ervaringen met aangepaste zorg: op weg naar het nieuwe normaal

Na de uitbraak van de corona-epidemie in Nederland is de oncologische zorg in hoog tempo aangepast. De ervaringen van patiënten en zorgverleners kunnen bijdragen aan het juist inrichten van het nieuwe normaal.

Na de uitbraak van de corona-epidemie in Nederland is de oncologische zorg in hoog tempo aangepast. Zolang het coronavirus nog een risico vormt zullen de getroffen maatregelen nog van kracht blijven. De ervaringen van patiënten en zorgverleners kunnen bijdragen aan het juist inrichten van het nieuwe normaal.

In maart 2020 zijn er in de oncologische zorg veel “logistieke” maatregelen getroffen om kankerpatiënten en zorgpersoneel zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting in het ziekenhuis, en om capaciteitsreducties door toename van COVID-19-zorg op te vangen. Deze maatregelen zijn veelal door wetenschappelijke verenigingen voorgesteld en zoveel mogelijk landelijk afgestemd.

Onze peiling Doneer je Ervaring “De gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten: wat is jouw ervaring?” (april 2020) liet geen grote verschillen tussen regio’s zien: het landelijk beleid lijkt redelijk gelijkmatig te zijn toegepast door de Nederlandse ziekenhuizen.

De aangepaste zorg

De maatregelen die getroffen zijn op het gebied van consulten, controles en onderzoeken, zijn onder meer:

 • het omzetten van fysieke consulten naar telefonische of video-consulten;
 • het afzeggen of uitstellen van consulten (gesprekken met medisch specialist en/of gespecialiseerd verpleegkundige op de polikliniek);
 • het afzeggen of uitstellen van controle-onderzoek, zoals het overslaan van periodieke controles via CT-scans;
 • het verplaatsen van onderzoek naar buiten het ziekenhuis, zoals bloedafnames in een eerstelijnscentrum, chemotherapie thuis;
 • het combineren van meerdere onderzoeken op één dag;
 • geen of beperkte begeleiding mee naar dagbehandeling, onderzoeken of polikliniekbezoek.

Zolang het coronavirus nog een risico vormt voor zowel de gezondheid van kankerpatiënten en zorgverleners als voor de beschikbare zorgcapaciteit, zullen bovenstaande maatregelen grotendeels (eventueel in aangepaste vorm) van kracht blijven. Hierbij is de maatschappelijke wens om het goede van de genomen logistieke maatregelen te behouden. Wij denken bijvoorbeeld dat het voor de oncologische zorg belangrijk is dat er een goede balans wordt gevonden tussen “zorg op afstand” en “zorg in het ziekenhuis”.

Ervaringen verzamelen met nieuwe peiling

Vanaf 6 oktober a.s. voeren we samen met SONCOS, en hopelijk V&VN Oncologie, een grote peiling uit waar ook IKNL op de achtergrond bij betrokken is. Met de peiling willen we de ervaringen van patiënten, medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, met de logistieke veranderingen in kaart brengen. Op deze manier verzamelen we data die helpen bij het op een goede manier inrichten van de oncologische zorg “post-corona”. De ervaringsdata worden ingebracht in de (deelnemende partijen van) de Taskforce Oncologie, met als doel bij te dragen aan een inhoudelijke discussie over een nieuwe werkwijze voor de uitvoering van de oncologische zorg.