Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 20 mrt. 2019
    • 5 min

Oncologische zorg moet toekomstbestendiger worden: NFK presenteert visie “Expertzorg voor alle mensen met kanker”

Om vooruitgang te blijven boeken voor mensen met kanker en deze zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, moet de oncologische zorg toekomstbestendiger worden gemaakt. Alle kankerpatiëntenorganisaties hebben daarom samen, onder de vlag van NFK, een nieuwe visie op expertzorg ontwikkeld.

De huidige zorg is niet toekomstbestendig

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 110.000 mensen de diagnose kanker. Na vijf jaar is 65% van hen nog in leven, maar de overlevingskansen verschillen sterk per kankersoort. Er zijn nog steeds veel kankersoorten waarbij al decennia lang geen of nauwelijks overlevingswinst is geboekt. Veel mensen die kanker overleven, houden daarnaast last van late effecten door de kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, concentratieproblemen en neuropathie.

Kosten voor oncologische zorg vervijfvoudigd in 2040

De verwachting is dat in 2040 de kosten voor de oncologische zorg vijf keer zo hoog zullen zijn als in 2016: van 5 miljard euro naar 23 miljard euro per jaar. Dat komt deels door de vergrijzing, maar vooral doordat er veel nieuwe dure geneesmiddelen beschikbaar komen. Om vooruitgang te blijven boeken voor mensen met kanker en deze zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, moet de oncologische zorg toekomstbestendiger worden gemaakt.

* Cijfers komen uit de Nederlandse Kankerregistratie, IKNL 2019

De beste zorg door experts

NFK vindt dat alle mensen met kanker moeten kunnen rekenen op die zorg die hen de beste kansen biedt voor overleving, levensverlenging en kwaliteit van leven. Nu, en in de toekomst. De “beste zorg” betekent dat diagnostiek, behandeling, nazorg en palliatieve zorg naar de laatste inzichten worden uitgevoerd door een ervaren en gespecialiseerd team van zorgverleners. Wij noemen hen experts.

Visie op expertzorg

De zorg voor mensen met kanker is zo ingewikkeld en de ontwikkelingen gaan zo snel dat wij vinden dat alleen experts deze zorg naar de laatste inzichten en op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren. Daarom vinden wij oncologische zorg expertzorg en willen wij dat iedereen met kanker expertzorg ontvangt. In het nieuwe visiedocument leggen wij uit waarom expertzorg voor kanker noodzakelijk is en hoe dit eruit zou moeten zien: