Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Vroegtijdige opsporing van kanker in (hoog)risicogroepen

Missie

Wij maken ons hard voor de verbetering van vroegtijdige opsporing door betere en meer gerichte screening* bij en aandacht voor (hoog)risicogroepen en daarmee de vroegtijdige ontdekking van kanker. Kanker vroeger ontdekken is, zeker wanneer iemand een erfelijke mutatie heeft of een verhoogd risico op kanker door een erfelijke aandoening, erg belangrijk. Hoe eerder je de kanker opmerkt, hoe groter de kans op een eventueel succesvolle behandeling. Daarnaast beperkt vroegtijdige opsporing de nadelige effecten van de kanker en kan het mogelijk zelfs kanker voorkomen bij een erfelijke vorm.

Vroegtijdige ontdekking van kanker bij (hoog)risicogroepen draagt bij aan het beperken van de gevolgen van de ziekte en een eventuele behandeling voor:

  1. Mensen met een erfelijke aanleg voor kanker door bijvoorbeeld een afwijking in een bepaald gen;
  2. Mensen met een erfelijk syndroom, waarbij een verhoogd risico is op het ontstaan van kanker (zogenaamde predispositie).

NFK wil dit samen met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties bereiken door betere inzet en bereik van bestaande bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma’s voor vroegtijdige opsporing. Ook willen wij de over-diagnostiek, en daarmee ook mogelijke overbehandeling, beperken door verbeterde diagnostiek, maar ook beter en eerder herkennen van de signalen door zowel patiënten als de zorgverleners. Betere en meer gerichte screening en opsporing moeten bijdragen aan het in kaart brengen van (hoog)risicogroepen, maar ook voorkomen dat mensen onnodig ongerust worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat de gehanteerde opsporingsmethodes zo goed mogelijk werken, zo min mogelijk invasief zijn en de kans op fout-positieve uitslagen bij vroegtijdige opsporing zo laag mogelijk is.

Het is belangrijk dat zorgprofessionals de benodigde expertise hebben om signalen voor mogelijke (erfelijke) aanleg te herkennen en juist te verwijzen indien nodig. Aanvullend is ook van belang dat mensen met een verhoogd risico op kanker goed gecontroleerd worden, volgens overeengekomen professionele afspraken of protocollen zodat tumorvorming zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.

Wij willen de bekendheid van de risico’s vergroten bij mensen en diegenen die een verhoogd risico op kanker hebben. We streven daarbij naar eenduidige en goed begrijpelijke informatievoorzieningen, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over hun mogelijke vervolgtraject. Betere informatie voor patiënten en zorgverleners over de risico’s en symptomen moet leiden tot een betere kwaliteit van leven en overleving voor deze groep van patiënten.

Wij willen dat waar relevant de erfelijke component van kanker wordt opgespoord, zodat ook familieleden hierover kunnen worden geïnformeerd. De wijze waarop familieleden worden geïnformeerd en de ondersteuning daarbij is een punt van aandacht. Meer informatie hierover vind je hier.

*Met screening wordt niet uitsluitend grootschalig bevolkingsonderzoek bedoeld, maar gerichte opsporing binnen (hoog)risicogroepen.