Op 25 juni zijn wij een campagne gestart waarin we aan mensen die kanker hebben (gehad) vragen om de vragenlijsten van hun ziekenhuizen in te vullen. Wanneer meer patiënten deze vragenlijsten invullen, dan weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de door het ziekenhuis geleverde zorg. Wij vinden het belangrijk om de stem van de patiënt te laten horen, NFK helpt daarom graag om de implementatie van de patiëntenvragenlijsten te stimuleren.

De campagne

Wat houdt de campagne in?

Op de oncologische ziekenhuisafdelingen die deelnemen aan de campagne zijn een aantal campagne-uitingen zichtbaar, zoals posters, folders en een animatievideo. Hierin wordt uitleg gegeven over wat de vragenlijsten zijn, hoe ze worden aangereikt aan patiënten en wat het belang van invullen is voor de patiënt zelf, zijn medepatiënten en de zorgverleners. Hiernaast voert NFK ook on- en offline actief een bewustwordingscampagne (bijvoorbeeld door inzet van social media en abri's).

Waarom is het zo belangrijk dat meer patiënten de vragenlijsten invullen?

Er zijn twee soorten vragenlijsten, de Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs). De resultaten uit deze vragenlijsten vormen een essentiële bron van informatie voor de zorgverleners en voor de patiënt, zowel op individueel- als op groepsniveau.

PROMs zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Het mooie hiervan is, dat als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, zij samen met de patiënt de zorg beter kunnen afstemmen op de behoeften van de patiënt (Samen Beslissen en behandeling op maat). PROMs verhogen bovendien het inzicht van de patiënt in het eigen functioneren, dit ondersteunt de patiënt bij het nemen van de regie in het ziekte- en behandelproces. PROM-uitkomsten van patiëntengroepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-informatie.

PREMs zijn korte (landelijk vastgestelde) vragenlijsten, die anoniem worden ingevuld door de patiënt. De vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis. PREM-uitkomsten geven het ziekenhuis nieuwe inzichten en dragen bij aan de verbetering van de zorg voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Waarom houdt NFK deze campagne?

NFK ziet een duidelijke meerwaarde van het gebruik van PROMs en PREMs in de oncologische zorg en vindt dat alle kankerpatiënten hier zo spoedig mogelijk van moeten kunnen profiteren. De uitkomsten van de patiëntenvragenlijsten dragen bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg. Daarom heeft NFK de campagne geïnitieerd om zowel patiënten met kanker, als zorgverleners over het belang van vragenlijsten te informeren en patiënten te stimuleren deze vragenlijsten in te vullen.

Wie doet mee aan de campagne?

De campagne is geïnitieerd door NFK en wordt uitgevoerd in samenwerking met een aantal oncologische afdelingen van 5 ziekenhuizen: Catharina Ziekenhuis (longkanker), Haaglanden Medisch Centrum (borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG (borstkanker), Radboudumc (hoofdhalskanker) en UMCU (afdeling radiotherapie: borstkanker, rectumkanker, botuitzaaiingen). Deze ziekenhuizen zetten zich van 25 juni tot het einde van het jaar 2018 extra in om patiënten te stimuleren de vragenlijsten in te vullen. Deze ziekenhuizen zullen het effect van de campagne op het aantal ingevulde vragenlijsten gaan meten. Een aantal andere ziekenhuizen hebben aangegeven de campagnemiddelen ook te willen gaan inzetten om de patiëntenvragenlijsten onder de aandacht te brengen.

Als ziekenhuis ook meedoen aan de campagne?

Ben jij zorgverlener en wil jij patiënten ook stimuleren om de vragenlijsten vaker in te vullen? Wil jij ook echt weten hoe het met patiënten gaat en wat zij vinden van de zorg die jouw ziekenhuis levert? Doe dan mee aan de campagne en zet de gratis campagnemiddelen in! We weten graag wie er meedoet aan de campagne. Meld je daarom ook even aan via communicatie@nfk.nl

De downloads


Een animatie voor patiënten (met Nederlandse ondertiteling; Turkse, Arabische en Engelse ondertiteling op aanvraag):

Een poster over PROMs en een poster over PREMs, beide gericht op patiënten:

Een flyer voor patiënten met uitleg over de vragenlijsten en het belang van invullen:

Een poster en flyer voor zorgverleners over het belang van de vragenlijsten en de campagne:

Een handleiding voor het gebruik van de campagnemiddelen:

Vragen & antwoorden over de campagne:

Wanneer jouw ziekenhuis behoefte heeft aan materialen met het eigen ziekenhuislogo, neem dan per mail contact op voor de mogelijkheden.

Vragen?

Neem contact op met communicatie@nfk.nl.


Deze campagne is mogelijk gemaakt met een subsidie van KWF Kankerbestrijding.