PROMs en PREMs zijn vragenlijsten waarmee zorgverleners in de ziekenhuizen kunnen achterhalen hoe het met patiënten gaat en wat ze vinden van de zorg. Wij vinden het belangrijk om de stem van de patiënt te laten horen. Dit doen we door middel van de Transparantie Challenge en onze doorlopende PROM PREM Campagne. Op deze pagina vind je meer informatie over de patiëntenvragenlijsten en onze campagnes. Onderaan de pagina vind je gratis materialen die helpen bij de implementatie van PROMs en PREMs.

PROM en PREM vragenlijsten

Er zijn twee soorten patiëntvragenlijsten, de PROMs (Patient Reported Outcome Measures) en de PREMs (Patient Reported Experience Measures). Wanneer meer patiënten deze vragenlijsten invullen, weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat én wat zij vinden van de door het ziekenhuis geleverde zorg. Deze informatie kan gebruikt worden om de zorg voor mensen die kanker hebben (gehad) verder te verbeteren.

PROMs

PROMs zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, kunnen zij samen de zorg beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. PROMs verhogen bovendien het inzicht van de patiënt in het eigen functioneren. Dit ondersteunt patiënten bij het nemen van de regie in het ziekte- en behandelproces. PROM-uitkomsten van patiëntengroepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-informatie.

PREMs

PREMs zijn korte (landelijk vastgestelde) vragenlijsten die anoniem worden ingevuld door patiënten. Deze vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg. De resultaten worden teruggekoppeld aan het ziekenhuis. PREM-uitkomsten geven het ziekenhuis en de teams nieuwe inzichten en dragen bij aan de verbetering van de zorg voor mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Transparantie Challenge 2019

NFK wil het gebruik van PROMs en PREMs stimuleren om kankerpatiënten beter inzicht te geven in de kwaliteit van leven en van zorg. Dit doen wij door middel van de NFK Transparantie Challenge 2019. Met de Transparantie Challenge vragen we ziekenhuizen om transparant te zijn over het gebruik van PROMs en PREMs.

In 2018 reikten we al zes aanmoedigingsprijzen uit aan ziekenhuizen die transparant waren over de resultaten van hun PROM of PREM vragenlijsten. Dit jaar peilen we het gebruik van de vragenlijsten opnieuw. We hopen dat PROMs en PREMs inmiddels vaker worden gebruikt én dat meer ziekenhuizen hier transparant over zijn. Ziekenhuizen kunnen zich tot 24 mei 2019 aanmelden via dit aanmeldformulier.

Doe mee met de Transparantie Challenge 2019 Klik hier voor het aanmeldformulier

NFK Transparantie Award

Het ziekenhuis dat uitkomsten van PROMs en PREMs het meest optimaal benut, ontvangt de NFK Transparantie Award 2019. Deze award wordt in september 2019 uitgereikt.

Lees hier meer over de deelnamevoorwaarden en beoordelingscriteria:

PROM PREM Campagne

NFK ziet een duidelijke meerwaarde van het gebruik van PROMs en PREMs in de oncologische zorg en vindt dat alle kankerpatiënten hier zo spoedig mogelijk van moeten kunnen profiteren. De uitkomsten van de patiëntenvragenlijsten dragen bij aan betere zorg, hogere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en transparantie in de zorg. Daarom heeft NFK naast de Transparantie Challenge ook een doorlopende campagne geïnitieerd om zowel patiënten met kanker, als zorgverleners over het belang van vragenlijsten te informeren en patiënten te stimuleren deze vragenlijsten in te vullen.

Als ziekenhuis ook meedoen aan de campagne?

Ben jij zorgprofessional en wil je patiënten ook stimuleren om de vragenlijsten vaker in te vullen? Wil jij ook echt weten hoe het met patiënten gaat en wat zij vinden van de zorg die jouw ziekenhuis levert? Doe dan mee aan de campagne en zet de gratis campagnemiddelen (te vinden onder tools en downloads) in! We weten graag wie er meedoet aan de campagne. Meld je daarom ook even aan via communicatie@nfk.nl.

Tools en downloads

Wij vinden het belangrijk om de stem van de patiënt te laten horen en helpen graag om de implementatie van de patiëntenvragenlijsten te stimuleren. We hebben daarvoor onderstaande middelen ontwikkeld, zowel gericht op patiënten als op zorgprofessionals.

Materiaal gericht op patiënten

Animatie voor patiënten over PROMs en PREMs

Met Nederlandse ondertiteling; Turkse, Arabische en Engelse ondertiteling op aanvraag

Poster over PROMs en een poster over PREMs, beide gericht op patiënten:

Flyers voor patiënten met uitleg over de vragenlijsten en het belang van invullen:

Materiaal gericht op zorgprofessionals

Animatie voor zorgprofessionals over PROMs en PREMs

Poster en flyer voor zorgverleners over het belang van de vragenlijsten en de campagne:

Handleiding voor het gebruik van de campagnemiddelen:

Vragen & antwoorden over de campagne:

Wanneer jouw ziekenhuis behoefte heeft aan materialen met het eigen ziekenhuislogo, neem dan per mail contact op voor de mogelijkheden.

Vragen?

Neem contact op met communicatie@nfk.nl.


Deze campagne is mogelijk gemaakt met een subsidie van KWF Kankerbestrijding.