Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Kanker en verzekeren

Wat doet NFK op het gebied van verzekeren?

NFK haalt via de Doneer Je Ervaring-peilingen ervaringen, behoeften en meningen op van mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en soms ook van zorgverleners. De aangesloten kankerpatiëntenorganisaties voeden NFK met ervaringsverhalen van (ex-)kankerpatiënten. Wij brengen de stem van mensen die leven met kanker in op plaatsen die er toe doen, zoals bij verzekeraars en het ministerie van Financiën.

Schone lei-regeling

Na jarenlange lobby heeft NFK voor een doorbraak gezorgd als het gaat om het verzekeren van ex-kankerpatiënten. Op 1 januari 2021 is de schone lei-regeling ingevoerd. NFK heeft hier samen met het Verbond van Verzekeraars en de ministeries van Financiën en VWS aan gewerkt.

Stem van de patiënt

Uit de Doneer Je Ervaring ‘Afsluiten overlijdensrisicoverzekering, wel of niet gelukt?’ bleek dat zes op de tien respondenten geen overlijdensrisicoverzekering (ORV) kon afsluiten. Van hen werd 62% door de verzekeraar geweigerd vanwege de diagnose kanker. Een kwart weigerde zelf, omdat de kosten die bovenop de basispremie kwamen te hoog waren. Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukte het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten. Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is - hoewel afhankelijk van diagnose. Vier op de tien moesten blijvend extra premie betalen – soms oplopend tot honderden euro’s boven op de basispremie.

Reacties van respondenten uit het Doneer Je Ervaring-onderzoek (augustus 2019)

Het was zeer pijnlijk om te worden geweigerd voor een overlijdensrisicoverzekering bij twee verzekeraars en een premieverhoging van 250 euro per maand te krijgen bij een andere. Psychisch deed mij dit erg veel, terwijl mijn gezondheid (ook volgens de oncoloog) al bijna 10 jaar prima in orde is, en de kans op terugkeer van kanker klein.”
“Ik heb in de eerste twee jaar van de polis een premie van ruim 170 euro moeten betalen. De reguliere premie is 16,53 euro. Op het moment van afsluiten van de verzekering was ik zes jaar ‘schoon’. Het voelt als met terugwerkende kracht gestraft worden.”

Met deze peilingsresultaten informeerden wij de politiek en vroegen wij aandacht voor het gebrek aan transparantie over acceptatie en premieverschillen voor (ex-)kankerpatiënten. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met het Verbond van Verzekeraars en zijn leden over de knelpunten die uit deze peiling naar voren kwamen.

Samenwerking Verbond van de Verzekeraars en ministerie van Financiën

(ex-)Kankerpatiënten in Nederland hebben moeite om een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af te sluiten, bijvoorbeeld voor een hypotheek, aanvullend pensioen of lening (DJE, 2019). Zelfs na de vijfjaarsoverlevingsgrens lukt het de helft van de mensen niet om een ORV af te sluiten.

Vijf jaar na diagnose is in de oncologie een belangrijk moment, omdat de kans op terugkeer van kanker dan klein is - hoewel afhankelijk van diagnose. Zo worden mensen de rest van hun leven geconfronteerd met het feit dat ze kanker hebben gehad. Door vroegtijdige ontdekking en betere behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen van mensen met kanker in de afgelopen decennia enorm gestegen. Dit betekent dat de groep mensen die met of na kanker leeft steeds groter wordt, en dus dat de groep die onverzekerbaar is meegroeit.

NFK is hier jaren over in gesprek over geweest met het Verbond van Verzekeraars en zijn leden, en eiste verandering. Ze riep daarom de politiek op tot een wetswijziging waarmee ex-kankerpatiënten aanspraak kunnen maken op het ‘recht om vergeten te worden’, zodat ze met een schone lei kunnen beginnen. Op 12 december 2019 legde Minister Hoekstra (ministerie van Financiën) de Tweede Kamer voor dat hij een ‘schone lei’-beleid wil invoeren voor ex-kankerpatiënten die een overlijdensrisicoverzekering (ORV) aanvragen. NFK en het Verbond van Verzekeraars zijn erg blij met deze doorbraak. Het schone lei-beleid is per 1 januari 2021 van kracht van kracht gegaan.

Termijnentabel

NFK werkt samen met het Verbond van Verzekeraars het schone lei-beleid verder uit op basis van onder andere de cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

NFK en het Verbond van Verzekeraars kijken samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) naar welke kankersoorten kortere termijnen dan tien jaar kunnen hebben. Daarbij speelt het risico op overlijden een belangrijke rol. Hiervoor gebruiken we de gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie, evenals de richtlijnen van herverzekeraars. Bij veel soorten kanker kan er na tien jaar nog sprake zijn van een hoger dan gemiddeld risico op overlijden, waarmee voor die kankersoorten kortere termijnen niet mogelijk zijn. Op basis van veranderingen in sterfterisico’s zijn in de toekomst voor andere kankerdiagnoses hopelijk kortere termijnen mogelijk.

Let op: als iemand niet onder de schone lei-regeling valt, kan er evengoed een verzekering aangevraagd worden. De persoon moet dan melden dat je in het verleden kanker had. De medisch adviseur van de verzekeraar zal de verzekeringsaanvraag individueel beoordelen. Mogelijk kun er daarna wel een verzekering worden afgesloten, eventueel met een hogere premie. Dit hangt af van de beoordeling van de individuele situatie. Meer informatie vind je op kanker.nl/verzekeringen.

Meldpunt overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen

NFK heeft een Meldpunt overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen. Via dit meldpunt kunnen mensen die leven met kanker ervaringen met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) of uitvaartverzekering met ons delen. (ex-)Kankerpatiënten kunnen ook hun verhaal doen via meldpunt@nfk.nl.

De informatie die via dit meldpunt wordt doorgegeven gebruiken wij om de schone lei-regeling te volgen en te verbeteren.