Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 30 nov. 2020
  • 5 min

Concept normenkader zittend ziekenvervoer aangeboden aan zorgverzekeraars en vervoerders

NFK heeft samen met verschillende patiëntenorganisaties het normenkader voor zittend ziekenvervoer overhandigd aan zorgverzekeraars en vervoerders. Dit normenkader is een initiatief van diverse patiëntenorganisaties die onderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer per taxi. Uit de onderzoeken en ervaringen van de betrokken patiëntenorganisaties blijkt dat er een grote behoefte is aan een omschrijving van normen waaraan het zittend ziekenvervoer zou moeten voldoen. Begin 2021 gaan we met zorgverzekeraars en vervoerders in gesprek om het normenkader officieel vast te leggen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kreeg in 2019 verschillende signalen binnen over mogelijke problemen bij het zittend ziekenvervoer per taxi. In opdracht van de NZa startte de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) het onderzoek ‘Hoe ervaren (ex-)kankerpatiënten het taxivervoer naar het ziekenhuis?’. Naast NFK zijn de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN), Nederlandse Oogvereniging, Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) en de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) bij dit initiatief betrokken om de kwaliteit van het zittend ziekenvervoer te verbeteren. Zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van de taxibranche nemen ook deel aan dit initiatief.

Behoefte aan een normenkader zittend ziekenvervoer

De resultaten van de afzonderlijke onderzoeken én ervaringen met zittend ziekenvervoer zijn ingebracht bij een bijeenkomst georganiseerd door NZa. Tijdens deze bijeenkomst, waar ook zorgverzekeraars en vervoerders aanwezig waren, presenteerde NFK haar bevindingen uit de Doneer Je Ervaring-peiling. Uit deze peiling blijkt dat driekwart van de respondenten het taxivervoer een voldoende of hoger geeft. Toch worden er ook problemen ervaren, zoals bij het delen van een taxi. Daardoor rijden taxi’s vaak om en duren de ritten langer. Helaas is dit niet altijd te voorkomen omdat het vervoer ook betaalbaar moet blijven. NFK wil daarom bepaalde voorwaarden vastleggen in het normenkader voor het delen van een taxi.

Inhoud kwaliteitskader

NFK heeft de omschrijving van de normen voor het zittend ziekenvervoer voorgelegd aan haar kankerpatiëntenorganisaties. Binnen het normenkader is aandacht voor de volgende items:

 • informatievoorziening vanuit vervoerder en zorgverzekeraar;
 • de bereikbaarheid van het afspraken bureau van de vervoerder;
 • gecombineerd vervoer;
 • aanrijtijden en omrijden;
 • ophalen op thuisadres;
 • afleveren bij de zorginstelling;
 • vervoer terug naar huis;
 • waarschuwingstelefoontje bij vertraging;
 • deskundigheid van en bejegening door de chauffeur;
 • klachtenprocedures;
 • verbetercyclus.

Meer informatie? Neem dan contact op met Pauline Evers, belangenbehartiger Geneesmiddelen.