Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 24 jan. 2023
    • 5 min

In herinnering Leon Widdershoven | voorzitter Asbestslachtoffers Vereniging Nederland

4 juni 1953 – 19 januari 2023

Een bijzonder mens is ons ontvallen: Leon Widdershoven, sinds mensenheugenis en met nimmer aflatende energie en inzet voorzitter van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).

Als er iemand belangeloos veel uren gestoken heeft in de belangenbehartiging voor kankerpatiënten en in de persoonlijke ondersteuning van de mensen die deze diagnose kregen is het Leon. Op vrijdag reisde hij regelmatig van Susteren naar het Antoni van Leeuwenhoek of het ErasmusMC (de twee expertziekenhuizen voor asbestkanker) waar AVN spreekuur hield. Deze groep patiënten zag eerst de arts, dan de oncologieverpleegkundige en dan Leon. Hij legde uit, beantwoordde vragen, wees de weg (op het medische vlak en naar schadevergoedingsregelingen, asbest kanker is immers een beroepsziekte) en hij troostte. Hij belde patiënten na een eerste diagnose soms op, gewoon uit medemenselijkheid.

Daarnaast voerde hij een jarenlange lobby, voor een schadevergoedingsregeling. Hij hielp mensen zodat de bedrijven de door het werk opgedane schade erkenden en er geld uitgekeerd kon worden vanuit de overheid. Maar hij lobbyde ook bij werkgevers en de politiek, vaak tot in de werkkamer van de ministers aan toe: Leon kwam overal binnen. Op medisch gebied probeerde hij, de schaarse opties voor behandeling, in een zo vroeg mogelijk stadium ter beschikking van patiënten te krijgen. Leon had hier geen opleiding voor genoten, hij was een selfmade man die vooral door zijn eerlijkheid en zijn gedrevenheid deuren open kreeg daar waar dat anderen niet lukten.

Zijn vader, die als technicus jarenlang bij DSM met asbest werkte, kreeg na zijn pensionering de diagnose asbestkanker en overleed na een kort ziekbed op 60-jarige leeftijd. Leon’s moeder Mia procedeerde tegen DSM, niet om schadevergoeding voor haar overleden man, maar om erkenning voor talloze kompels die hetzelfde overkwam in de mijnen. Zij was de oprichtster van AVN en later nam Leon het stokje over. Beiden ontvingen een koninklijke onderscheiding voor hun werk. Afgelopen jaar vierde de vereniging zelfs haar 25-jarig jubileum.

Er is een boekje gepubliceerd over het levensverhaal en de strijd van Mia met de titel ‘De langste adem is niet lang genoeg’. Dat geldt ook voor Leon, zijn werk was nog lang niet af. We gaan Leon met zijn vriendelijkheid, eerlijkheid, oprechtheid en vasthoudendheid erg missen.

Wij wensen zijn zus, vrienden en het bestuur en de leden van AVN veel sterkte met dit onverwachte verlies.

namens NFK,
Arja Broenland, directeur-bestuurder

Foto: Leon met de prof. Job de Ruiterprijs (16 april 2018) gemaakt door het Instituut Asbestslachtoffers