Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 17 jan. 2019
    • 5 min

Minister Bruins beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van onderzoek NFK over Samen Beslissen

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport heeft op 16 januari Kamervragen beantwoord over de resultaten van NFK's Doneer Je Ervaring-onderzoek. Uit dit onderzoek bleek dat bij ruim een derde van de patiënten er niet gesproken is over langetermijngevolgen van de behandeling. NFK vindt dat patiënten beter geïnformeerd moeten worden en de gelegenheid moeten krijgen om mee te beslissen over hun behandeling.

De minister schrijft in zijn antwoord op de Kamervraag van Kamerlid Rens Raemakers (D66) dat hij deze oproep van NFK deelt. Hij beaamt dat het beter in kaart moet worden gebracht wat een behandeling kan betekenen voor de kwaliteit van leven van patiënten. Om dit alles te bevorderen stimuleert minister Bruins de ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg.

De ambitie van VWS is om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie beschikbaar te hebben. Tevens wordt het meer toepassen van samen beslissen door zorgaanbieders en zorgverleners gestimuleerd door een campagne, het opnemen van samen beslissen in opleidingen, het organiseren van de juiste randvoorwaarden en faciliteiten en het creëren van een platform om van elkaar te leren. Op die manier wil de minister zorgaanbieders en zorgverleners ondersteunen in het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Onderzoek Doneer Je Ervaring

In december 2018 sloeg NFK alarm. Uit het Doneer Je Ervaring-onderzoek onder bijna 3.800 kankerpatiënten bleek dat veel patiënten weinig informatie krijgen over het leven na hun behandeling. Het verschilt per ziekenhuis in welke mate er aandacht besteed wordt aan wat mensen belangrijk vinden in het dagelijks leven. De optie ‘niet behandelen’ wordt nog lang niet altijd besproken.

NFK benadrukt in haar rapportage het belang om in de spreekkamer de vertaling te maken van medische mogelijkheden naar concrete gevolgen voor de patiënt. Dat vindt de minister bij uitstek de bedoeling van de ontwikkeling om uitkomstinformatie van een behandeling in kaart te brengen naar wat een behandeling kan betekenen voor de kwaliteit van leven van patiënten.

NFK is blij met de aandacht die er in de Tweede Kamer is voor de resultaten van haar onderzoek en de plannen die de minister heeft. NFK is betrokken bij een aantal projecten om uitkomstinformatie toegankelijk te maken voor patiënten. De minister wil de zorgverleners nog drie jaar de tijd geven om in de luwte van elkaar te leren. NFK wil meer druk op de ketel. Daarom gaan wij dit jaar al openbaar maken in welke mate patiënten samen beslissen hebben ervaren. Dit doet NFK in het project ‘Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer’. Een project dat ook door VWS wordt gefinancierd in het kader van het door Bruins genoemde programma. Want de verandering zal in de spreekkamer moeten plaatsvinden en NFK roept artsen en verpleegkundigen op om het samen beslissen proces actief in te zetten om te komen tot passende zorg voor iedere kankerpatiënt.