Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 09 nov. 2021
    • 5 min

NFK biedt manifest aan: kloof tussen werk en gezondheid moet worden overbrugd

Vandaag, 9 november, biedt NFK namens de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid een manifest aan bij de Tweede Kamercommissies van SZW en VWS. In dit manifest worden drie actiepunten benoemd die ervoor moeten zorgen dat de kloof tussen werk en gezondheid wordt overbrugd.

Als iemand een chronische aandoening heeft of moet leven met de gevolgen van een ziekte, komt werk in een ander daglicht te staan. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. Momenteel heeft een op de drie Nederlanders één of meer (chronische) aandoeningen. In totaal zijn dit 5,3 miljoen mensen. De gezondheidszorg in Nederland is vooral gericht op behandelen en genezen van de aandoening, en minder op de privésituatie van een patiënt. Werk is nog nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer, terwijl het een belangrijk deel van iemands leven is. Voor veel mensen is het één van de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven.

De Nederlandse overheid heeft de afgelopen jaren diverse stappen gezet, maar toch constateren de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid; voor werkbehoud bij ziekte dat dit niet heeft geleid tot een verbetering van de arbeidsparticipatie van mensen met een (chronische) aandoening of de gevolgen daarvan. Daarom bieden de Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem vandaag een manifest aan dat door meer dan 30 organisaties inhoudelijk wordt gesteund.

Drie actiepunten

In het manifest zijn knelpunten in kaart gebracht en worden drie actiepunten benoemd die bijdragen aan een beleid om de kloof tussen gezondheid en werk te overbruggen. Allereerst is er vanuit de ministeries SZW en VWS een actieprogramma nodig om overheidsbeleid te kunnen ontwikkelen. Werk is nu nauwelijks een onderwerp binnen de spreekkamer. Dit moet veranderen en daarom luidt het tweede actiepunt: maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject. Tot slot dient arbocuratieve zorg binnen de zorgverzekeringswet gefinancierd te worden.

Het is tijd om nu door te pakken en in te zetten op beleid dat zorgt voor betere arbeidsgerelateerde zorg. Zo krijgen mensen die leven met (de gevolgen van) een ziekte of aandoening een optimaal arbeidsmarktperspectief. NFK hoopt, samen met de andere partijen binnen de Samenwerkende Organisaties Arbeid & Gezondheid; voor werkbehoud bij ziekte, met de Kamerleden hier aankomende periode invulling aan te geven.

Het manifest is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Patiëntenfederatie Nederland, Long Alliantie Nederland, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties en de Vereniging voor mensen met Constitutioneel Eczeem.

In de media