Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Nieuws
  • 08 jun. 2020
  • 5 min

NFK, BVN, Olijf en Stichting Darmkanker uiten bezorgdheid over opstart bevolkingsonderzoeken

De bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, darmkanker en baarmoederhalskanker worden gefaseerd opgestart nadat zij op 16 maart acuut zijn stopgezet. Hoewel dit goed nieuws is, leven er bij de betrokken kankerpatiëntenorganisaties de nodige vragen.

Op 27 mei jl. uitte Borstkankervereniging Nederland (BVN) al haar bezorgdheid in een brief aan staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aangezien er ook bij de andere betrokken kankerpatiëntenorganisaties vragen leven, heeft NFK namens Stichting Olijf, Stichting Darmkanker en BVN de volgende vragen ingediend bij verschillende fracties:

 1. Wat is de beschikbare capaciteit (inclusief eventuele regionale verschillen) voor het uitvoeren van de verschillende BVOK's en voor het uitvoeren van de benodigde vervolgonderzoeken? En hoe wordt deze gemonitord?
 2. Welke keuzes worden gemaakt als niet 100% van de doelgroep wordt uitgenodigd bij een gefaseerde opstart? 
 3. Worden er alternatieve screeningsmethoden en/of organisatorische oplossingen overwogen? Zo ja, welke?
 4. Denkt men de opgelopen achterstand te kunnen inhalen, en zo ja: hoe en per wanneer?
 5. Wordt het opstarten van het BVOK afgewogen tegen de benodigde en beschikbare capaciteit voor patiënten die reeds in zorg zijn of buiten het BVOK in zorg komen voor de betreffende kanker? Zo ja, hoe gebeurt dit?
 6. Hoe worden huisartsen geïnformeerd over beschikbare capaciteit voor zowel het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek als voor het uitvoeren van de vervolgonderzoeken?
 7. Hoe wordt georganiseerd dat beschikbare capaciteit voor screening en vervolgonderzoeken supra regionaal ingezet kan worden, zodat de beschikbare capaciteit in Nederland maximaal ingezet wordt en er geen "postcodegeneeskunde" ontstaat door regionale verschillen in capaciteit?
 8. Kan een voorlichtingscampagne (per BVOK) gestart worden om mensen uit de doelgroep goed te informeren over het opstarten van het BVOK enerzijds en om hen uit te leggen wat zij kunnen doen aan zelfonderzoek of bij welke klachten zijn contact moeten opnemen bij de huisarts anderzijds? 

Zodra we antwoord hebben gekregen op onze vragen, informeren we je hierover op onze site.