Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 10 aug. 2020
    • 5 min

NFK vraagt huisartsen, ziekenhuizen en VWS om maatregelen te treffen voor optimale kankerzorg

De gevolgen van COVID-19 zijn ingrijpend voor de Nederlandse zorg, waaronder zeker ook de oncologische zorg. Wij denken dat er serieuze maatregelen nodig zijn om mensen met kanker het komende jaar optimale zorg te kunnen blijven bieden.

De gevolgen van COVID-19 zijn ingrijpend voor de Nederlandse zorg, waaronder zeker ook de oncologische zorg. Als kankerpatiëntenorganisaties maken wij ons ongerust over de tijd die voor ons ligt. Wij denken dat er serieuze maatregelen nodig zijn om mensen met een levensbedreigende ziekte als kanker het komende jaar optimale zorg te kunnen blijven bieden, en om daarmee ongewenste gevolgen voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kankerpatiënten te voorkomen.

Na de uitbraak van de corona-epidemie in Nederland hebben de wetenschappelijke verenigingen in hoog tempo behandelprotocollen aangepast om kankerpatiënten en zorgpersoneel zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting in het ziekenhuis, en om capaciteitsreducties door toename van COVID-19-zorg op te vangen. De zorg voor mensen met kanker is hierdoor grotendeels doorgegaan en hiervoor zijn wij de zorgprofessionals dankbaar.

Echter, de coronacrisis heeft, ondanks alle inspanningen, een stuwmeer aan uitgestelde zorg opgeleverd. Het stuwmeer bestaat voor het grootste deel uit niet-urgente zorg, maar ook uit vertraagde diagnoses voor kanker. Zowel met als zonder een nieuwe “COVID-19-piek” zal het komende jaar de druk op de algehele zorg groot zijn.

Om te zorgen dat er voldoende capaciteit is voor de oncologie én dat de beschikbare capaciteit en oncologische expertise optimaal benut worden, roepen wij huisartsen, ziekenhuizen en het ministerie van VWS op om verder actie te ondernemen en zo de gevolgen voor mensen met kanker zoveel mogelijk te beperken.

In onze notitie lees je meer over wat onze oproep precies inhoudt: