Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 13 feb. 2019
    • 5 min

Project ‘Arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk’ van start

NFK gaat samen met Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform en Radboudumc een project uitvoeren om jonge werkeloze mensen met kanker te begeleiden naar passend werk. Het feit dat een AYA kanker heeft of heeft gehad, kan invloed hebben op wat er wél kan; verwachtingen zullen soms moeten worden bijgesteld, maar AYA's zijn zeker géén risico, zoals zij nu nog vaak moeten horen als zij solliciteren.

AYA’s (Adolescents & Young Adults) zijn mensen tussen 18 en 35 jaar die voor het eerst horen dat zij kanker hebben. Niet alleen lichamelijk en emotioneel heeft de ziekte impact. Ook het starten op de arbeidsmarkt en het gaan participeren in werk worden beïnvloed door de kanker(behandeling). Het is moeilijk om als AYA aan werk te komen; kanker op je CV helpt niet mee. Daarnaast blijkt uit onderzoek van NFK dat kanker nog steeds een verkeerd beeld geeft op de werkvloer. Een beeld dat geen recht doet aan de huidige medische mogelijkheden waardoor kwaliteit van leven en de levensverwachting juist positief beïnvloed worden.

Werken is niet alleen een bron van (financiële) onafhankelijkheid, het draagt ook bij aan zelfvertrouwen, zingeving en maatschappelijke integratie, en daarmee aan welzijn en gezondheid. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor jonge mensen met kanker. Omgekeerd geldt dat verlies van werk leidt tot slechtere gezondheid, slechtere gezondheidsbeleving en hogere medische consumptie. Het is daarom zo belangrijk dat het verrichten van werk als een behandeldoel zo snel mogelijk na de diagnose, en dus zo vroeg mogelijk in het behandeltraject aandacht krijgt.

Arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk

Met het project Arbeidsparticipatie als behandeldoel: van AYA naar werk werken NFK, het landelijke AYA zorgnetwerk (het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform) en het AYA poli zorgteam van het AYA Kenniscentrum Radboudumc samen om werk als behandeldoel en ‘medicijn’ mee te nemen in het zorgtraject. Hiermee worden de participatiekansen op werk voor AYA’s geoptimaliseerd. Gedurende het gehele ketenproces, van de behandeling in het ziekenhuis tot aan de begeleiding op de werkvloer, worden door tijdige en adequate interventies de kansen op het verwerven en behouden van werk vergroot. Het vinden en ook behouden van werk staat hierbij centraal.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.