Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 26 jun. 2024
    • 3 min

Reactie NFK op nieuw IKNL-rapport dat sociale verschillen blootlegt in kankerzorg

IKNL heeft op 25 juni 2024 een belangrijk rapport gepubliceerd dat laat zien dat inkomen samenhangt met de manier waarop mensen met kanker worden behandeld. Patiënten uit lagere inkomensgroepen ondergaan minder vaak een tumorgerichte behandeling dan patiënten met een hoger inkomen. Zelfs als deze uitkomsten zijn gecorrigeerd voor factoren die een intensieve behandeling belemmeren, zoals overgewicht of het hebben van meerdere ziektes. NFK vindt dit een zorgwekkend resultaat.

Het is een sociale ongelijkheid die NFK ook terugziet in haar eigen Doneer Je Ervaring-peilingen. In deze peilingen wordt in plaats van inkomen het opleidingsniveau uitgevraagd en zo weten we dat hoger opgeleide mensen vaker in een academisch of gespecialiseerd ziekenhuis worden behandeld en praktisch opgeleide mensen vaker in een regionaal, algemeen ziekenhuis. Het aandeel patiënten dat in een topklinisch ziekenhuis wordt behandeld is vergelijkbaar voor beide groepen. Academische en topklinische ziekenhuizen hebben vaker een gespecialiseerd team.

“We weten, en horen dit ook terug in onze achterban, dat mensen – om erachter te komen waar de voor hen gespecialiseerde zorg beschikbaar is – eigenlijk een arts moeten kennen in hun omgeving die dat voor hen gaat uitzoeken. Hoger opgeleiden hebben natuurlijk vaker dit soort mensen in hun omgeving dan praktisch opgeleiden. Dit vind ik volstrekt onrechtvaardig”.

Dit zegt Irene Dingemans, belangenbehartiger Kwaliteit van Zorg, in het programma ‘Geld of je leven’ op Radio 1. Luister hier het gehele interview waarin Irene toelichting geeft op de IKNL-onderzoeksresultaten. 

Strijd voor transparantie in kwaliteit van zorg
NFK zet zich al jaren in om deze sociale ongelijkheid tegen te gaan. We ondersteunen mensen met kanker bij hun ziekenhuiskeuze via www.ZiekenhuisKiezenBijKanker.nl. Maar bovenal werken we er hard aan om de kennis over waar welke gespecialiseerde zorg beschikbaar is, voor iedereen bekend en vindbaar te maken.

We maken betekenisvolle keuze-informatie beschikbaar voor patiënten, zodat zij op basis van objectieve en vergelijkbare informatie zelf kunnen kiezen voor een ziekenhuis dat het beste past bij hun situatie. Voor mensen met maag- of slokdarmkanker hebben we deze informatie al beschikbaar gesteld in de Ziekenhuiskeuzehulp. Daarnaast werken we aan uitbreiding en maken we beschrijvingen van ziekenhuizen én van oncologische netwerken voor de volgende aandoeningen: anuskanker, blaaskanker, longkanker, maag- en slokdarmkanker, multipel myeloom, nierkanker, peniskanker, PMP, prostaatkanker, schildklierkanker en testiskanker.

Lees hier meer over de methode achter de Ziekenhuiskeuzehulp: nfk.nl/methode-ziekenhuiskeuzehulp

Via Integraal Zorgakkoord op weg naar expertzorg
Ook zit NFK aan tafel bij de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiermee zetten we ons in om via de afspraken in het IZA ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen die kankerzorg leveren, dit ook op gespecialiseerd (expert-)niveau doen. Dat zij transparant zijn over hun expertise en dat zij hierop ook gemonitord worden. Dit met als doel dat uiteindelijk alle mensen met kanker vanzelfsprekend toegang krijgen tot de best mogelijke (expert-)zorg.