Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 08 apr. 2020
    • 5 min

Standpunt NFK over kankerzorg tijdens de coronacrisis

NFK heeft het ministerie van VWS op 25 maart jl. gevraagd tijdig te starten met het uitwerken van oplossingen voor het laten doorlopen van overige urgente zorg, zoals de zorg voor kankerpatiënten. Wij zijn blij dat het ministerie van VWS gehoor geeft aan onze oproep en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de opdracht heeft gegeven de planbare urgente zorg te coördineren.

“Om kankerpatiënten de beste zorg te bieden tijdens de coronacrisis is het noodzakelijk deze zorg nationaal te coördineren en nu al oplossingen te bedenken voor de gevolgen van de langdurige druk die op ons zorgsysteem ligt.”

Centrale coördinatie is nodig nu de druk op ziekenhuizen blijft toenemen. Wij hebben bij de NZa de urgentie voor de kankerzorg in drie termijnen aangegeven. Voor de korte termijn moeten we voorbereid zijn op een scenario waarin meerdere ziekenhuizen in code rood of zelfs code zwart terechtkomen. We bereiken dan namelijk de grenzen van de uitstelbaarheid van de kankerzorg. Hierbij is een goede balans in capaciteitsverdeling van o.a. zorgpersoneel, bedden en operatiekamers noodzakelijk. Ook voor de middellange termijn veroorzaakt de uitgestelde zorg een hoge zorgvraag, wat nu al vraagt om oplossingen hoe aan die zorgvraag voldaan kan worden. Daarbij moeten we ons realiseren dat COVID-19 nog lange tijd hoge druk legt op onze zorg. Dit is de nieuwe realiteit waarvoor nu scenario’s moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd, zodat er ook op de lange termijn een goede balans komt tussen de COVID-19-zorg en de overige zorg.

Wij vinden het belangrijk dat we mensen met kanker, nu én straks, zo optimaal en zo veilig mogelijk zorg kunnen blijven bieden. De kanker moet zo effectief mogelijk behandeld worden, en we moeten zorgen dat een corona-infectie zoveel mogelijk voorkomen wordt bij deze extra kwetsbare mensen. Hiervoor zouden naar ons idee gescheiden stromen in ziekenhuizen een oplossing zijn (COVID-19-patiënten en niet-COVID-19-patiënten) en/of het aanwijzen van COVID-19-vrije kankerziekenhuizen.

NFK denkt en werkt graag mee aan het vormgeven van de nieuwe realiteit. Hierin speelt het patiëntperspectief een belangrijke rol. We hebben een peiling gehouden onder 5302 kankerpatiënten, waarin zij aangegeven welke gevolgen zij ervaren door de coronacrisis. Deze data brengen we in bij de landelijke beleidsvorming.