Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Webinar
    • 02 okt. 2020

Patiëntenparticipatie: echt waardevol

In dit webinar is het containerbegrip patiëntenparticipatie vertaald naar haar betekenis in de praktijk. De vraag die centraal stond is hoe we de participatie op diverse gebieden in de zorg echt waardevol kunnen maken. Want wat kan het betekenen en hoe werkt het?

Bekijk de webinar

Inhoud webinar

Veel mensen in de zorg zien dat patiëntparticipatie effectief kan zijn. Het kan zorgverleners helpen om betere beslissingen te nemen, beleidsmakers en managers helpen om middelen effectiever te besteden en patiënten helpen om meer autonomie te ervaren, om beter geïnformeerd te zijn en betere gezondheid te realiseren. Toch worstelt iedereen ook regelmatig met het waardevol maken van de samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt. Zo is het goed en tijdig informeren van patiënten vaak een uitdaging. In de spreekkamer is er niet altijd de rust en de vaardigheid om patiënten in beslissingen te betrekken. Managers en beleidsmakers hebben vaak hun plan al gemaakt wanneer ze bedenken dat er een patiënt in had moeten meedenken.

Aan de kant van de patiënt is het niet anders: patiënten ervaren onzekerheid of willen niet tot last zijn en aarzelen om actief mee te beslissen in een consult. Patiëntenorganisaties willen naar meer intensieve vormen van participatie toe en dat vergt voor hen ook nieuwe expertise.

De vraag die in dit webinar centraal stond is hoe de participatie op diverse gebieden in de zorg echt waardevol gemaakt kan worden. En omdat de waarde van de zorg bepaald wordt door wat elke individuele patiënt ontvangt, zijn we begonnen in de spreekkamer: wat is daar nodig om patiëntparticipatie waardevol te maken? Daarna bespraken we hoe patiëntparticipatie van nut kan zijn in de ondersteunende processen om de spreekkamer heen tot uiteindelijk de bestuurskamer. Bekijk nu de webinar 'Patiëntenparticipatie: echt waardevol' onder leiding van NFK-belangenbehartiger Ella Visserman.