NFK biedt op deze pagina verschillende tools aan om te helpen bij thema's rondom kanker en werk.

Wil je weten wat jouw rechten en plichten zijn op de werkvloer tijdens en na kanker? De 'Denkhulp werk en chronisch ziek' beantwoordt vragen over werk en inkomen.

Kun je niet of minder aan het werk? Bekijk de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in drie stappen met de 'Inkomensrisicoscan'

Websites over kanker en werk

UWV en kanker

Op de website van het UWV vind je heel veel informatie, zowel voor werknemers als werkgevers, over wat te doen bij ziekte.

Kanker.nl

Op de website van Kanker.nl vind je informatie voor werknemers, zelfstandigen en naasten van kankerpatiënten.

Informatie over het Nederlandse sociale stelser

In het dossier "Sociale zekerheid in Nederland" staat informatie over het sociale stelsel dat in Nederland geldt. Je leest er over sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Omgaan met medewerkers die thuis mantelzorg verlenen

Op www.werkenmantelzorg.nl zijn allerlei tips voor werkgevers, werknemers en collega’s te vinden, over hoe zij om kunnen gaan met medewerkers die thuis mantelzorg verlenen. Bijvoorbeeld aan een zieke partner, kind, familielid, buurtgenoot of kennis.

Artikelen en publicaties over kanker en werk

Publieksversie van de ProfielAcceptatie-schaal

De Start Foundation heeft onderzocht hoe werkgevers worden beïnvloed door bijzondere kenmerken van (mogelijke) werknemers. Bijvoorbeeld op het gebied van chronische ziekten, andere arbeidsbeperkingen of een belast verleden. De resultaten van het onderzoek staan in de ProfielAcceptatie-schaal.

Artikelen over kanker en werk

 • Zomereditie Jij 2014‘ Jij’ is een uitgave van NFK. Dit nummer gaat over meedoen, over in de maatschappij actief zijn en blijven, ook als je kanker hebt. Bijvoorbeeld door te werken.
 • Werken na kanker. Dit boek is geschreven voor mensen die zelf kanker hebben, maar het is ook heel goed bruikbaar voor werkgevers, collega’s of bedrijfsartsen. Het geeft concrete tips en voorbeelden over kanker en werk.
 • Zelfstandig & ziek. Dit artikel verscheen in het tijdschrift ‘Kracht’, van KWF Kankerbestrijding. Het gaat over wat er gebeurt als je zelfstandig ondernemer bent en kanker krijgt.

Artikelen over reïntegratie na kanker

 • Terug naar de werkvloer, reïntegratie bij kanker. Werkgevers denken te vaak dat iemand met kanker niet meer op het werk terugkomt. Ten onrechte - want kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. In dit artikel lees je over drempels om weer aan het werk te gaan, over het belang van goede communicatie en meer.
 • Met kanker mag je best doorwerken! In dit artikel staan allerlei tips voor werkgevers en arboprofessionals, over hoe zij de begeleiding van medewerkers met kanker vorm kunnen geven.
 • Proces kanker en werk. Kanker verloopt in verschillende fasen. Eerst krijg je de diagnose, dan een behandeling, en tenslotte nazorg. En dan nog de laatste fase, waarin je de gevolgen van dit alles ervaart. Ook op je werk doorloop je dan fasen. Die staan allemaal in dit handige overzicht.
 • Factsheet borstkanker en werk. In dit factsheet vind je een aantal cijfers van de Borstkankervereniging Nederland.
 • Feiten en cijfers werken en kanker (I) en feiten en cijfers over werken en kanker (II) verschenen in B, het blad van Borstkankervereniging Nederland.
 • Blauwdruk kanker en werk, met bijbehorend achtergronddocument. Dit is een leidraad voor professionals die jou als werknemer met kanker begeleiden. Bijvoorbeeld (bedrijfs)artsen, medische professionals en arboprofessionals. De leidraad is opgebouwd aan de hand van de verschillende fasen in het ziekteproces die je meemaakt als je kanker hebt. Per fase staat beschreven welke gevolgen dit heeft voor je werk of werkhervatting, en hoe de verschillende professionals daarmee om kunnen gaan.
 • Werk en werkhervatting bij kankerpatiënten. Een artikel met cijfers over het aantal mensen dat het jaarlijks treft en inzicht in de belangrijke aspecten die een rol spelen bij werk en werkhervatting bij kanker.
 • Werkhervatting na kanker. Dit is een speciaal themanummer voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Maar ook voor werkgevers is het interessant. Er staan bijvoorbeeld artikelen over voorspellende of belemmerende factoren bij werkhervatting in.

Workshop kanker en werk

Wanneer een medewerker wil blijven werken na de diagnose kanker, vraagt dit soms om aanpassingen. Voor werkgevers is het niet altijd helder wat de impact van kanker is bij zijn of haar medewerkers. Ervaringsdeskundige ambassadeurs van NFK geven workshops aan management, Personeel en Organisatie (P&O) of andere afdelingen. Met informatie over wet- en regelgeving, tips uit eigen ervaring en aandacht voor gesprekstechnieken. Zodat daarna alle kennis in huis is en een medewerker op zijn of haar manier aan het werk kan blijven. De workshop wordt aangeboden tegen kostprijs, er is geen winstoogmerk.