Kanker kan een behoorlijke impact op je werk hebben. Op deze pagina vind je meer informatie over onder andere de bedrijfsarts, werkhervatting en re-integratie en gevolgen van kanker op de werkvloer.

Bedrijfsarts en kanker

Als je werkt en kanker krijgt, is één van de mensen met wie je te maken krijgt de bedrijfsarts. Het is dan van belang dat hij of zij weet wat zijn of haar rol is wanneer jij tijdelijk afwezig bent of aangepast werk gaat doen. Om daar zorg voor te dragen, kun je vast enkele praktijkvoorbeelden geven.

Onderstaande richtlijnen kunnen ondersteuning bieden:

Richtlijn Kanker en werk

Je kunt je bedrijfsarts wijzen op de richtlijn Kanker en werk voor het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk.

Patiëntversie Richtlijn Zieken en Werk

Werk(zoek)enden met een chronische aandoening kunnen goed geïnformeerd de regie nemen in hun gesprekken met bedrijfs- en verzekeringsartsen met de patiëntversie Richtlijn Zieken en Werk.

BACO

Tenslotte kun je je richten tot de Bedrijfsartsconsulenten oncologie (BACO). Dit zijn bedrijfsartsen die gespecialiseerd zijn in kanker en werk. Soms zijn deze artsen werkzaam in een polikliniek. Dan kun je ze rechtstreeks bezoeken. Maar ze kunnen ook worden ingezet via de leden van de Groep Werk & Kanker.

Werkhervatting en re-integratie na kanker

Er is bijna geen onderzoek gedaan naar hoe (ex-)kankerpatiënten het beste weer aan het werk kunnen gaan. Maar het lijkt erop dat het goed werkt om dit stapsgewijs aan te pakken. Met concrete doelen, zodat je daarmee kunt meten hoe het gaat. Het is belangrijk om daar een gesprek met je werkgever over te hebben. Als je aangeeft wat je wel en niet kunt, kunnen jullie samen bepalen wanneer je weer aan het werk gaat. En voor eventuele aanpassingen aan je werk of werkplek kan de bedrijfsarts geraadpleegd worden. Als jij toestemming geeft, kan de bedrijfsarts ook informatie over je behandeling en behandelduur opvragen bij je arts of verpleegkundige.

Plan A en plan B

En dan: het moment is aangebroken, je gaat weer aan het werk. Hoe pak je dat aan? Hoe weet je wanneer je over je eigen grenzen heen gaat, of juist een steuntje in de rug kunt gebruiken? Om hierachter te komen, kun je samen met je werkgever een opbouwschema maken. Dat bestaat uit een plan A en een plan B. Plan A is ambitieus, de uren en taken worden daar snel opgebouwd. Plan B kent juist een veel lager tempo. Het doel is dat de uren- en takenopbouw niet sneller gaat dan Plan A, maar ook niet langzamer dan Plan B.

Werkkracht bij kanker

Door de huidige situatie regelmatig even naast onderstaand schema te houden, kun je zien of je niet te hard van stapel loopt of misschien juist wat extra aanmoediging nodig hebt.

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan eens in het kenniscentrum van de Groep Werk en Kanker, dit zijn gespecialiseerde bureaus die zowel werkgever als werknemer ondersteunen. Zij heb onder andere een stappenplan ontwikkeld.

Late gevolgen van kanker op de werkvloer

Vermoeidheid, een slechte lichamelijke conditie, concentratie- en geheugenproblemen kunnen je parten spelen wanneer je aan het werk bent of gaat.

‘Stel je verwachtingen bij, ga uit van wat je wel kunt.’

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is de periode na kanker aftasten. Omdat je omgeving je na een poos ziet als ‘beter’, kun je stuiten op onbegrip. Ook op je werk: ‘Je bent toch weer beter?’ Of: ‘Maar je ziet er toch goed uit?’. Goedbedoelde, maar soms ook pijnlijke opmerkingen waar veel (ex-)kankerpatiënten mee te maken krijgen. Terwijl de werkgever vaak niet weet hoe met een werknemer met ‘late gevolgen’ moet worden omgegaan - is het voor de werknemer soms zo dat deze zich onbegrepen voelt: 'Onbegrip van collega's of je werkgever kan komen door onwetendheid. Ga in gesprek!'

Begrip voor late gevolgen van werkgevers, collega’s en leidinggevenden

Over het algemeen ervaren (ex-)kankerpatiënten veel begrip van hun omgeving (partner, zorgverleners, familie en vrienden). Uit onderzoek onder de panelleden van Doneerjeervaring.nl blijkt dat dit op de werkvloer anders is. Maar liefst 57% van de respondenten voelt onbegrip van collega’s, leidinggevenden en werkgevers voor 'late gevolgen'. Dit kan zorgen voor meer emotionele klachten, zoals angst, stress en depressieve gevoelens. Ook leidt het er vaak toe dat er minder over de 'late gevolgen' van kanker met collega’s gepraat wordt.

Ex-borstkankerpatiënte Anjo Bloemen:

'Beslis niet voor de ander maar ga in gesprek'

Tips bij onbegrip

Als je het gevoel hebt dat je collega, leidinggevende en/of werkgever geen of weinig begrip voor jouw situatie heeft, dan is het belangrijk om goed na te gaan wat voor effect dit op je heeft. Blijf praten over wat er anders is ten opzichte van de situatie vóórdat je kanker had. Als je na zes uur werken doodmoe bent, terwijl je eerst met gemak acht of meer uur werkte, heb je er niets aan als je toch langer doorgaat omdat je het gevoel hebt dat je toch niet begrepen wordt. Het kan ook handig zijn om hier met je bedrijfsarts over te praten. Als je collega’s en leidinggevenden van de bedrijfsarts over jouw klachten te horen krijgen, kan het gebeuren dat ze het serieuzer nemen en meer begrip tonen. En dat kan er dan weer voor zorgen dat het voor jou makkelijker wordt om erover te praten.