NFK heeft een aantal waardevolle initiatieven op het gebied van zorg in de laatste levensfase verzameld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn.

Ongeneeslijk ziek, en dan?

Pal voor u deelt informatie en ervaringen over palliatieve zorg met patiënten en naasten. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen.

Gynaecologische kankerpatiëntenorganisatie Olijf wil sterven bespreekbaar maken en vrouwen die geconfronteerd zijn met een slechte prognose helpen met ervaringen van lotgenotes.

Op onderstaande website wordt het belang van het praten over het levenseinde wordt beschreven. Op de site staan tips, persoonlijke verhalen en handvatten die mensen kunnen helpen bij het praten over de laatste levensfase.

'50 vragen die er toe doen' zijn speel- en coachingskaarten met vragen over het levenseinde, over leven en dood, over hoop en dromen, afscheid en verlies. De vragen zetten aan tot het nadenken over diverse onderwerpen die met het levenseinde verbonden zijn.

Om goede keuzes te maken is een goed gesprek in de spreekkamer belangrijk. Deze website bevat advies voor artsen en patiënten.

In deze brochure staat beschreven wat je van palliatieve zorg mag verwachten op lichamelijk, spiritueel en psychisch-sociaal gebied. Deze geeft handvatten om met behandelaars in gesprek te gaan.

STEM wil sterven uit de taboe- en medische sfeer halen en een volwaardige plaats in het leven geven door mensen te stimuleren over sterven te praten en handvatten te bieden hoe ze dat kunnen doen.

Een e-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond jouw levenseinde te bieden.