Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Laatste levensfase

Missie en impact

Wij vinden het essentieel dat patiënten in hun laatste levensfase goede en passende zorg ontvangen én op tijd en goed over het levenseinde praten, zodat de zorg en de begeleiding goed afgestemd is op hun wensen en behoeften.

Impact

NFK maakt op verschillende manieren impact op het gebied van zorg in de laatste levensfase, bijvoorbeeld door via Doneerjeervaring.nl aan ongeneeslijk zieke kankerpatiënten te vragen naar hun ervaringen met de zorg in de laatste levensfase, en hoe zij tegen praten over het levenseinde aankijken. Resultaten van ons onderzoek delen we breed met professionals, zodat zij van de ervaringen van patiënten kunnen leren en het kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Vanzelfsprekend delen we de resultaten ook met patiënten.

Hiernaast stimuleren we, gezamenlijk met het AMC, Samen Beslissen tussen patiënt en arts in het begin van de palliatieve fase. Interventies voor zorgverleners en patiënten gaan we (door)ontwikkelen, uittesten en onderzoeken. Bij succes zullen we deze interventies uitgebreid delen, zodat andere zorg- en patiëntenorganisaties deze interventies ook kunnen toepassen.

Daarnaast ontwikkelen we tools om patiënten bewust te maken van hun keuzes of te stimuleren om na te denken over hun wensen in de laatste levensfase, zoals onze animatie en gesprekskaart. Ook levert NFK vanuit patiëntperspectief haar bijdrage aan richtlijnen waarin de ‘kennis van nu’ staat opgenomen. Deze richtlijnen gebruiken zorgverleners als leidraad voor hun handelen.

Tenslotte geven we input voor wetenschappelijk onderzoek, zodat de ‘kennis van de toekomst’ ontwikkeld wordt op relevante thema’s voor patiënten.