Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

Laatste levensfase

Informatie voor zorgverleners

Zorgverlener als vast aanspreekpunt

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Om de kwaliteit van palliatieve zorg een impuls te geven en ervoor te zorgen dat aan de wensen en waarden van mensen in de laatste levensfase voldaan wordt, werd in 2017 het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland uitgebracht. Het vormt de basis voor de inrichting van palliatieve zorg in Nederland.

Palliaweb

De ambitie van Palliaweb is om hét platform te worden waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie kan vinden, die hem helpt zijn werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te voeren.

Pallialine

Op Pallialine staan richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven.

E-book praten over levenseinde

Het e-book 'Tijdig praten over het levenseinde' van de KNMG is een handreiking voor artsen om met de patiënt het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde.

Dappere patiënt

Het doel van het project Dappere Patiënt is om huisartsen en patiënten met elkaar in contact brengen en het laatste-levensfasegesprek aan te gaan.

Moet alles wat kan?

De vraag ‘Moet alles wat kan?’ moet vaker worden gesteld. Deze verkenning schetst veel mogelijke oorzaken waarom patiënten soms te lang behandeld worden.

De dokter en de dood

Het boek 'De dokter en de dood' staat vol met beschouwingen en adviezen over optimale zorg rond het levenseinde, en over hoe dat lang niet altijd goed gaat: palliatieve zorg, euthanasie, vocht en voeding, (mis-)communicatie tussen behandelaars onderling en tussen behandelaars en patiënt en familie.

Met het einde in zicht

Het boek 'Met het einde in zicht' gaat over communiceren in de zorg. Onderwerpen die o.a. behandeld worden zijn: spelregels voor het voeren van een slechtnieuwsgesprek, wat je als hulpverlener kunt bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken, hoe je de prognose betrouwbaar kunt inschatten en een checklist met bespreekpunten.

Bestel gratis flyer over palliatieve zorg

Veel patiënten pas op zoek gaan naar informatie over palliatieve zorg als hun zorgverlener ze hiertoe aanzet. Daarom is er in de webshop van IKNL vanaf nu een flyer overpalliatievezorg.nl te bestellen. De gratis flyer is bedoeld voor zorgverleners, om uit te reiken aan patiënten en wordt gratis verzonden.