Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Blog
    • 23 jul. 2019

Wat doet NFK met de resultaten van het onderzoek naar kanker en werk?

Mirjam van Belzen Belangenbehartiger

Begin dit jaar deden wij onderzoek naar de gevolgen van kanker op werk. Patiënten én naasten konden de vragenlijst invullen. Op 2 april presenteerden we de resultaten van patiënten, een maand later deelden we de ervaringen van naasten.

Begin dit jaar deden wij onderzoek naar de gevolgen van kanker op werk. Patiënten én naasten konden de vragenlijst invullen, want er verandert voor beide groepen veel na de diagnose. Op 2 april presenteerden we de resultaten van patiënten, een maand later deelden we de ervaringen van naasten. Beide momenten zorgden voor reuring in het veld.

Wat betreft media-aandacht hadden we niets te klagen. De onderzoeksresultaten werden breed opgepakt en besproken. Zo haalden we de voorpagina van het Algemeen Dagblad, werden we geïnterviewd door BNR Nieuwsradio, opende het NOS Acht Uur Journaal met het nieuws en besteedde RTL Nieuws er uitgebreid aandacht aan. Dit is natuurlijk prachtig, maar de pers is slechts een middel en geen doel. Want wat doen wij als NFK hierna?

Gesprek minister Koolmees

Uit ons Doneer Je Ervaring-onderzoek onder naasten bleek dat één op de vijf naasten van volwassen kankerpatiënten en de helft van de ouders van kinderen met kanker zich noodgedwongen ziek meldt. Zij zien geen andere oplossing, maar dit is natuurlijk niet wenselijk. Het anders inrichten van de zorgverlofregeling zou een oplossing kunnen zijn. We riepen de politiek op om hierover met ons in gesprek te gaan en zij pakte deze boodschap op. Zo werden er twee Kamervragen gesteld en ontvingen wij een uitnodiging van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Samen met Hanneke van Krevel, directeur VOKK, ben ik bij hem op bezoek geweest. We hadden een open gesprek, waarin veel ruimte was om de knelpunten rondom het bestaande zorgverlof te bespreken. Het gesprek krijgt opvolging binnen het project Mantelzorg en Werk van het ministerie van SZW. Daarnaast deed de minister de toezegging om te onderzoeken of het mogelijk is om werkgevers die te maken krijgen met werknemers met ernstige persoonlijke omstandigheden een handreiking te bieden.

Opleiding tot Bedrijfsarts Consulent Oncologie

We deden ook onderzoek onder patiënten zelf. Hieruit bleek dat ruim een kwart van hen niet tevreden is met de begeleiding van de bedrijfsarts; zij geven een 4,6. Wij brachten dit cijfer onder de aandacht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de twee opleidingsinstituten voor bedrijfsartsen. De NVAB erkende dat de begeleiding van werkenden met kanker beter kan. Zij roepen bedrijfsartsen met interesse in de oncologie nu actief op om zich op te leiden tot Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO), een bedrijfsarts die gespecialiseerd is in de begeleiding van werkenden met kanker.

Momenteel zijn er 26 BACO’s in Nederland. Dit is veel te weinig voor de grote groep werkenden met kanker. Deze groep zal de komende jaren alleen maar groter worden, onder andere door eerdere ontdekking van de ziekte, betere behandelmogelijkheden en de vergrijzing van de samenleving. Wij staan daarom achter de oproep van de NVAB om bedrijfsartsen op te leiden tot BACO. De NVAB heeft ook kort na de lancering van onze uitkomsten de bijgewerkte richtlijn Kanker en Werk uitgebracht. We zijn heel blij met het verschijnen van deze richtlijn en stimuleren het gebruik ervan.

Met bovenstaande acties zijn wij goed op weg om passende oplossingen te realiseren voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Er valt nog een wereld te winnen, maar de eerste stappen zijn gezet. In de tussentijd zitten wij niet stil, en doen wij er alles aan om de belangen van patiënten en hun naasten zo goed mogelijk te behartigen.