Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Blog
    • 24 jan. 2019

Ziekenhuizen, blijf meewerken aan transparantie in de zorg

Irene Dingemans Programmaleider Kwaliteit van zorg

Vandaag werd bekend dat de koepelorganisaties van ziekenhuizen, NVZ en NFU, hun leden oproepen om niet meer mee te werken aan een groot aantal keurmerken, waaronder het roze lintje van de Borstkankervereniging (BVN).

Vandaag werd bekend dat de koepelorganisaties van ziekenhuizen, NVZ en NFU, hun leden oproepen om niet meer mee te werken aan een groot aantal keurmerken, waaronder het roze lintje van de Borstkankervereniging (BVN).

BVN weerlegt de argumenten over de kosten en administratielast die eraan verbonden zouden zijn, en roept ziekenhuizen op om te blijven deelnemen aan de Monitor Borstkankerzorg en het bijbehorende roze lintje. NFK steunt deze oproep.

Roze lintje

Het roze lintje is een sterk en gedegen keurmerk, waarmee BVN al jaren stelselmatig de patiëntvriendelijkheid van de borstkankerzorg bevordert, alsook de transparantie van de kwaliteit van de zorg. Transparantie in de kwaliteit van de zorg is sinds 2006 bij wet voorgeschreven, maar komt in Nederland maar moeizaam van de grond. Het signaal dat de ziekenhuiskoepels vandaag afgeven doet vrezen dat de zorg nog minder transparant zal worden dan zij nu al is. En dat terwijl het voor mensen met kanker belangrijk is te weten welke kwaliteit van zorg een ziekenhuis levert en wat hun resultaten zijn. De oncologische zorg wordt namelijk steeds complexer en de verschillen tussen ziekenhuizen worden daardoor steeds groter. Patiënten hebben recht te weten in welk ziekenhuis zij het beste af zijn. Om die reden is het noodzakelijk dat ziekenhuizen hun resultaten openbaar maken en transparant zijn over hun kwaliteit van zorg.

Expertzorg: zorg op topniveau

Kankerpatiënten ondergaan in het ziekenhuis een ingewikkeld en vaak langdurig zorgproces, waarbij veel zorgverleners betrokken zijn. Het is zorg op topniveau. Wij noemen het daarom niet voor niets "expertzorg". Veel ziekenhuizen willen deze zorg zo goed mogelijk organiseren en hun patiënten steunen in dit complexe proces. Wij begrijpen niet dat ziekenhuizen zelf niet willen weten hoe deze patiënten de zorg hebben ervaren. Hoe weet je nu of al je inspanningen ook daadwerkelijk het beoogde effect hebben gehad?

Monitor Borstkankerzorg

Borstkanker is de enige vorm van kanker waarbij we sinds een paar jaar weten hoe patiënten de zorg hebben ervaren, welke ziekenhuizen goed presteren en waar nog verbeterpunten zijn. Hoe we dat weten? Omdat BVN dit onderzoek naar patiëntervaringen organiseert. Omdat BVN deze gegevens aan de ziekenhuis gevalideerd teruggeeft én vergelijkt met andere ziekenhuizen. Omdat BVN heeft gezorgd dat alle ziekenhuizen hieraan meedoen. Omdat BVN het verkrijgen van het roze lintje heeft verbonden aan het meten van patiëntervaringen. En omdat BVN deze data openbaar maakt in hun Monitor Borstkankerzorg. Ziekenhuizen hebben hier vrijwel niets voor hoeven doen en krijgen er heel veel voor terug.

Ik vind het verdrietig om te constateren dat ziekenhuizen een machtige organisatie als BVN, met het sterke keurmerk van het roze lintje, nodig hebben om ervaringen op te halen bij hun kankerpatiënten. Laat staan de resultaten hiervan kenbaar te maken aan het grote publiek. Wij vragen hier al jaren om bij ziekenhuizen. En al jaren wordt dit tegengehouden door organisaties als NVZ.

Noodzakelijke transparantie in de zorg

NFK houdt niet van bureaucratie. En zeker niet van onnodige keurmerken, visitaties en audits. Dat ziekenhuizen hun eigen kwaliteitsmanagement doelmatiger willen invullen begrijpen wij goed. Het schrappen van maatschappelijke transparantie en inzicht in patiëntervaringen die zonder extra registratielast verkregen kunnen worden, vinden wij echter onbegrijpelijk. Wij gaan er dan ook vanuit dat de ziekenhuizen die serieus werk maken van hun zorg voor kankerpatiënten blijven meewerken aan deze noodzakelijke transparantie.

NFK en de kankerpatiëntenorganisaties doen daarnaast een toenemend beroep op ziekenhuizen om op vrijwillige basis hun oncologische zorg transparant te maken . Zodat wij Nederlandse burgers kunnen laten weten in welk ziekenhuis zij moeten zijn als zij de diagnose kanker krijgen. Beste Nederlandse ziekenhuizen, laat ons weten wat jullie doen en hoe goed jullie het doen. Mensen met kanker hebben jullie informatie nodig. Want jullie zijn niet allemaal hetzelfde. En wij zijn dat ook niet. We zullen elkaar moeten kunnen vinden. Wees open, eerlijk en transparant. Alvast veel dank.