Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

  • Nieuws
    • 29 sep. 2020
    • 5 min

NFK en Harteraad roepen op de reguliere zorg door te laten gaan

Nu het aantal coronapatiënten in snel tempo stijgt en de eerste ziekenhuizen al zijn gestart met afschaling van de reguliere zorg, moet er direct actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de zorg voor mensen met levensbedreigende aandoeningen, zoals kanker en hart- en vaatziekten, door kan blijven gaan. Het afschalen van deze zorg is een ongewenste stap, waarvan de mogelijk ernstige gevolgen voor patiënten niet te overzien zijn. Harteraad en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties roepen ziekenhuizen op om nu stappen te ondernemen om dit te voorkomen.

Op dit moment zijn in Nederland zo’n 350.000 mensen met kanker en naar schatting ongeveer een miljoen mensen met hart- en vaatziekten afhankelijk van ziekenhuiszorg. In augustus uitten wij via deze oproep al onze zorgen aan huisartsen, ziekenhuizen en het ministerie van VWS. Wij vroegen hen om serieuze maatregelen te nemen om mensen met een levensbedreigende ziekte als kanker het komende jaar optimale zorg te kunnen blijven bieden, en zo de ongewenste gevolgen voor de diagnostiek, behandeling en nazorg van kankerpatiënten te voorkomen. Het moment is helaas nu al daar, er is geen tijd te verliezen. Er moet nu open kaart gespeeld worden. In een brief vragen we ziekenhuizen en de overheid te zorgen dat de beschikbare oncologische capaciteit optimaal wordt benut in Nederland en dat kankerpatiënten niet op wachtlijsten komen of ongewenste uitstel van zorg krijgen.

Dat het coronavirus nog een tijd aanwezig is, is een gegeven. Daarom willen we namens alle (ex-)kankerpatiënten in Nederland iedereen vragen om zich te blijven houden aan de maatregelen van het RIVM. Alleen op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat het coronavirus wordt ingedamd en niet langer de zorg overbelast.