Navigatie overslaan

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring

 • Doneer Je Ervaring-peiling
  • 29 okt. 2019

Een ziekenhuis kiezen bij kanker: wat vind jij belangrijk?

 • Datum okt. 2019
 • Respondenten 7376
Resultaat van een peiling

Downloads


Als je kanker hebt, kun je in principe zelf kiezen naar welk ziekenhuis je gaat. Met deze Doneer Je Ervaring-peiling onderzochten we hoe mensen een ziekenhuis kiezen bij kanker, hoe het is om zorg te ontvangen van meerdere ziekenhuizen, maar ook hoe zij het reizen naar het ziekenhuis ervaren en of zij achteraf gezien iets anders zouden hebben gedaan. Met de resultaten van deze peiling wil NFK een patiëntgerichte bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat over de benodigde herinrichting van de oncologische zorg.

Samen met de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties heeft NFK de digitale vragenlijst ‘Een ziekenhuis kiezen bij kanker: wat vind jij belangrijk?’ opgesteld. Ook zijn medische experts geraadpleegd bij de ontwikkeling van de vragenlijst, die zelf dagelijks te maken hebben met zowel patiëntenzorg als het maatschappelijk debat waar de oncologische zorg moet plaatsvinden: “ver weg en/of dichtbij huis” en “geconcentreerd in één ziekenhuis en/of in samenwerking met andere ziekenhuizen”.

Conclusie

Hieronder vind je een korte conclusie van het onderzoek. In de factsheet vind je de belangrijkste en meest opvallende cijfers. Meer cijfers en achtergrondinformatie vind je in de volledige rapportage.

 • 51% van de kankerpatiënten heeft op geen enkel moment nagedacht over welk ziekenhuis voor hen het meest geschikt is, als het gaat om de behandeling van hun vorm van kanker.
 • 18% van de patiënten zou achteraf gezien iets anders hebben gedaan wat betreft de keuze voor het ziekenhuis.
 • 22% van de patiënten heeft een second opinion gehad. Van hen geeft 37% aan dat de arts in het ene ziekenhuis nooit heeft geadviseerd naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion.
 • Ruim driekwart ervaart geen problemen met reizen.
 • 45% is bereid te reizen zo lang als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker.

Actie

Wat gaan wij met de resultaten van dit onderzoek doen?

 • Via de media vragen wij landelijk aandacht voor de uitkomsten van deze peiling, zodat alle mensen die kanker hebben zich bewust worden dat het belangrijk is om stil te staan bij de keuze voor het ziekenhuis dat voor hen het meest geschikt is. Een aantal uitingen vind je hieronder.
 • Om de bewustwording onder patiënten en burgers verder te vergroten hebben we een animatie over expertzorg ontwikkeld. Daarnaast zenden wij op 11 december om 20.00 uur een webinar uit, waarin we met een ervaringsdeskundige en hoogleraren spreken over gespecialiseerde zorg en antwoord geven op de vraag waarom het belangrijk is dat je als patiënt bewust een ziekenhuis kiest.
 • We informeren de (koepels van) medisch specialisten, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de politiek over de uitkomsten van deze peiling. Samen met deze partijen willen we de oncologische zorg in Nederland toekomstbestendig maken. Wij willen dat alle patiënten de best mogelijke zorg naar de laatste inzichten krijgen, van diagnosestelling tot nazorg tot palliatieve zorg. Dit betekent enerzijds toenemende organisatie van de oncologische zorg in gespecialiseerde ziekenhuizen, anderzijds zorgen voor een zodanige spreiding van gespecialiseerde en geaffilieerde ziekenhuizen dat patiënten indien nodig en mogelijk ook dicht(er)bij huis optimale zorg kunnen krijgen.
 • Om als patiënt de juiste keuze voor een ziekenhuis te kunnen maken, moet de informatie over gespecialiseerde zorg openbaar en toegankelijk worden gemaakt. Hiervoor gaan wij door met ons traject om samen met ziekenhuizen en medisch specialisten tot betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer te komen. Daarnaast zijn wij bezig om specialistische zorg in samenwerkingsverband (netwerkzorg) ook transparant te maken.

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de pagina 'Expertzorg'

Naar aanleiding van dit onderzoek publiceerden we het nieuwsbericht 'Helft kankerpatiënten staat niet stil bij keuze ziekenhuis'

Media-uitingen