NFK zet zich door lobby en belangenbehartiging in om het DNA-onderzoek op zoveel mogelijk plaatsen optimaal te regelen. Wij willen dat mensen met kanker toegang hebben tot het juiste DNA-onderzoek op de juiste plek en daardoor ook toegang krijgen tot behandeling met doelgerichte geneesmiddelen.

Tumoren ontstaan vaak door veranderingen in het DNA. Deze veranderingen verstoren de celdeling en als cellen teveel delen, ontstaat er een tumor. Het is steeds beter mogelijk om de specifieke genetische eigenschappen van een tumor in kaart te brengen door onder andere te kijken naar specifieke veranderingen in het DNA van de tumorcellen. Geneesmiddelen die tegen deze specifieke veranderingen gericht zijn, noemen we precisiemedicijnen of doelgerichte therapie. Maar nog niet voor alle kankersoorten is doelgerichte therapie voor handen. Diagnostiek door middel van DNA- en RNA-onderzoek (ook wel moleculaire diagnostiek genoemd) kan mutaties zichtbaar maken, zodat precies het juiste geneesmiddel in gezet kan worden.

Er zijn verschillende vormen van DNA-onderzoek: gen-panels, whole genome sequencing en whole exome sequencing. Meer informatie over wat deze technieken precies inhouden vind je op kanker.nl.

De toegang tot diagnostiek door DNA-onderzoek is nog niet in elk ziekenhuis optimaal ingericht. Er worden steeds weer nieuwe mutaties ontdekt waardoor de standaard diagnostiek van vandaag over een jaar misschien al achterhaald is. Ook zijn er veranderingen die we wel kunnen ontdekken maar waarvoor nog geen geneesmiddel is. Wanneer gevonden mutaties een erfelijke oorsprong hebben, is het belangrijk dat patiënten en hun familie goed worden geïnformeerd over de eventuele gevolgen.

Meer informatie vind je in het standpunt van NFK in reactie op de initiatiefnota van een aantal politieke partijen.

NFK brengt de belangen van kankerpatiënten in bij de onderstaande trajecten:

  • Primaire Tumor Onbekend (PTO);
  • Werkgroep bij het Zorginstituut Nederland samen met andere veldpartijen;
  • Expertzorg met CZ;
  • Pakkettoelating voor mammaprint en oncotype.
Meer weten over diagnostiek door DNA-onderzoek?
Neem contact op met Carin Louis.
030 603 97 41 c.louis@nfk.nl